Regulamin bloga

 • Sage sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do nie publikowania komentarzy bez podania przyczyny oraz do nie udzielania odpowiedzi na pytania.
   
 • W szczególności nie będą publikowane komentarze, które:
   - zawierają wulgaryzmy,
   - obrażają Autorów bloga, komentujących lub inne osoby fizyczne bądź prawne (strony trzecie),
   - obrażają jakąkolwiek grupę zawodową, społeczną, etniczną, płciową lub wyznaniową,
   - pozbawione są jakiejkolwiek logicznej treści,
   - zawierają odnośniki do stron promujących treścii faszystowskie, nazistowskie, komunistyczne, totalitarne, etc.,
   - ingerujące w życie prywatne osób fizycznych, zwłaszcza niepublicznych.
   
 • Komentarze mogą być anonimowe, lecz powinny być podpisane: imieniem lub inicjałami bądź pseudonimem (nickiem). Chodzi o ułatwienie innym odnoszenie się do opublikowanych już komentarzy. Jeżeli pod danym postem wypowiada się więcej anonimowych i w żaden sposób nie podpisanych osób, dyskusja staje się wówczas dość trudna. Wymóg podpisywania się nie łamie przywileju anonimowości.
   
 • Komentator publikuje na blogu komentarze oraz inne materiały wyłącznie na własną odpowiedzialność.
   
 • Niedopuszczalne jest podejmowanie w komentarzach działań ani też publikacji treści sprzecznych z prawem, uznanych powszechnie za naganne moralnie, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc lub jakąkolwiek inną formę dyskryminacji.
   
 • Użytkownicy / czytelnicy bloga są zobowiązani do przestrzegania następujących reguł:
   - komentarz w miarę możliwości powinien być rzeczowy, pozbawiony argumentów ad personam,
   - staramy się nie przekraczać granicy między ironią, tonem prześmiewczym a świadomym prowokowaniem do kłótni i utarczek słownych,
   - staramy się pisać poprawną polszczyzną,
   - staramy się unikać błędów ortograficznych, także tzw. literówek,
   - nie wprowadzamy wątków zupełnie nie związanych z tematyką postu,
   - nie zamieszczamy kilku komentarzy naraz,
   - komentarze powinny być w miarę możliwości zwięzłe, niezbyt długie, niezniechęcające swymi rozmiarami do ich lektury.
   
 • Za treść komentarzy administrator, redaktorzy bloga (Autorzy) ani Właściciel (firma Sage sp. o.o.) nie ponoszą odpowiedzialności.
   
 • Użytkownik zamieszczający post (wpis, komentarz) na blogu, ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za wszystkie zamieszczane za pomocą swojego loginu (nicka + adresu e-mail) treści i jednocześnie akceptuje przejęcie na siebie wszelkich ewentualnych roszczeń sądowych do administratora, Autorów, Właściciela bloga (Sage sp. o.o.) oraz skutków takich roszczeń, w przypadku pojawienia się jakichkolwiek roszczeń stron trzecich, w tym osób fizycznych lub podmiotów prawnych, wynikłych z zamieszczenia przez Użytkownika postu (wpisu, komentarza), odnośnika lub innej treści na blogu.
 •  
 • Sage sp. o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdej chwili, bez wcześniejszego uprzedzenia. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu ich publikacji.