1 komentarz

Mniej danych na niektórych fakturach od stycznia 2014

Według planów Ministerstwa Finansów, od stycznia 2014 r. ma zacząć obowiązywać nowe rozporządzenie w sprawie wystawiania faktur. Jego projekt m.in. określa jaki zakres danych powinno się umieszczać na fakturach zwolnionych z podatku od towarów i usług.

Rozporządzenie w sprawie wystawiania faktur z dn. 25 września br. (http://bit.ly/GJ06q4) skierowane zostało do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych. Według planów ministerstwa, przepisy mają zacząć obowiązywać od stycznia 2014 r. Rozporządzenie przynosi szereg zmian: m.in. określa przypadki, w których podatnik może umieścić na fakturze węższy zakres danych od obecnie obowiązującego (określonego dziś w ustawie o VAT w art. 106e).

To ważna informacja również dla przedsiębiorców, którzy są zwolnieni z VAT. Od stycznia 2014 r., wszyscy przedsiębiorcy na żądanie klienta (nabywcy), będą zobowiązani wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż towaru lub usługi. Na dokumencie takim powinny się znaleźć określone dane.

W rozdziale 2 w.w. rozporządzenia znajduje się lista przypadków wraz z precyzyjnym zakresem danych do umieszczenia na fakturze, w przypadku gdy sprzedaż jest zwolniona z VAT:

 1. dostawa towarów lub świadczenie usług zwolnionych od podatku na podstawie artykułów: 43 ust. 1 oraz 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy, powinna zawierać następujące dane:
 • data wystawienia,
 • numer kolejny,
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy,
 • nazwa (rodzaj) towaru lub usługi,
 • miara i ilość (liczba) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,
 • cena jednostkowa towaru lub usługi,
 • kwota należności ogółem,
 • właściwy przepis ustawy, akt wydany na podstawie ustawy, przepis dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 z 11.12.2006, str. 1, z późn. zm.) lub inna podstawa prawna, na podstawie której podatnik stosuje zwolnienie od podatku.
 1. przejazd na odległość nie mniejszą niż 50 km. Faktura wystawiana w formie biletu jednorazowego przez podatników uprawnionych do świadczenia usług polegających na przewozie osób:
 • numer i data wystawienia,
 • imię i nazwisko lub nazwa podatnika,
 • numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku,
 • informacja pozwalające zidentyfikować rodzaj usługi,
 • kwota podatku,
 • kwota należności ogółem.
 1. świadczenie usług w zakresie kontroli i nadzoru ruchu lotniczego z wyjątkami określonymi w rozporządzeniu:
 • dane jak wskazano w pkt. 2 powyżej,
 • określenie nabywcy usług,
 • wskazanie okresu, rozliczeniowego.

Wedle zapowiedzi resortu finansów, od stycznia 2014 r. lista przypadków, w których faktura może zawierać mniej informacji od tych, jakie określono w podstawowym katalogu, będzie określona w art. 106e ustawy o VAT.

Podziel się:

Komentarze

A kiedy wreszcie obserVATorium napisze o zmianach VAT w 2014?
Nykson (109.241.*.*)
12 października 2013 o godzinie 12:09 #1

Komentuj

Adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem (*).