0 komentarzy

Zmian w obsłudze fakturowania ciąg dalszy

Część druga odpowiedzi na pytania internautów, zadane w trakcie webinarium:
VAT 2013, zmiany w obsłudze fakturowania.

Odpowiedzi przygotowaliśmy wspólnie z Renatą Kotecką. 

 

1.    Czy wszystkie firmy maja napisać procedury wystawiania faktur? Czy małe jednoosobowe firmy muszą opracować procedury wystawiania faktur?

Odpowiedź: Według mnie tak, wynika to bardziej z filozofii zmian, niż z brzmienia konkretnego przepisu. Naturalnie, zakres regulacji będzie różny, w zależności od wielkości firmy czy skomplikowania realizowanych procesów biznesowych. Inne procedury zastosuje np. wielodziałowa huta, a inne przedsiębiorca prowadzący jednoosobową firmę. W tym ostatnim przypadku wystarczy zapewne 1-2 stronicowy opis podstawowych zasad np. czy stosuje faktury elektroniczne, czy korzysta z faktur uproszczonych itp.

2.    Porozumienie fakturowe będzie obowiązywać od 01.01.2013?

Odpowiedź:
Wszystko na to wskazuję, że tak. Według propozycji sejmowej podkomisji finansów publicznych, przesunie się prawdopodobnie jedynie termin wprowadzenia drugiej fali zmian VAT, planowanych pierwotnie na lipiec 2013r. 

3.    Dokumentowanie usług przy nowych zasadach powstania obowiązku podatkowego?

Odpowiedź:
Przepisy tego nie precyzują, obowiązek spoczywa na podatniku, konkretny pomysł warto zapisać w procedurach wystawiania faktur.

4.    Kiedy będzie wiadomo na 100% które zmiany i kiedy wejdą?

Odpowiedź: Po podpisaniu treści nowelizacji podatkowych przez Prezydenta oraz po wydaniu rozporządzeń Ministra Finansów, których projekty Premier przesłał do sejmu razem z projektem zmian w ustawie o VAT. Z perspektywy producenta oprogramowania to niestety zdecydowanie zbyt późno, dlatego właśnie stale monitorujemy prace legislacyjne.

5.    Co z korektami faktur? Czy na fv korygujących musi być podpis odbiorcy? Czy sprzedający jak dotychczas będzie musiał posiadać potwierdzenie korekty?

Odpowiedź: W myśl projektu zmian ustawy tak, potwierdzenie przyjęcia korekty przez odbiorcę będzie potrzebne, chyba, że dołożył wszelkich starań. Art. 29a 1.15.4 „gdy podatnik nie uzyskał potwierdzenia mimo udokumentowanej próby doręczenia faktury korygującej i z posiadanej dokumentacji wynika, że nabywca towaru lub usługobiorca wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej.”

6.    Gdzie stosuje się ceny sprzedaży brutto? Czy nadal zamiast ceny jedn., netto będzie można stosować cenę jed. brutto?

Odpowiedź:
W myśl par 8 obowiązującego obecnie rozporządzenia fakturowego stosuje się je tam gdzie podatnik jest obowiązany do stosowania cen urzędowych zawierających podatek, lub wówczas, gdy sprzedawca stosuje, jako ceny sprzedaży umowne ceny brutto. Tak, aktualny projekt ustawy przewiduje taką możliwość.

7.    Co z limitem obrotu gotówkowego przy fakturach zbiorczych? Czy limit będzie obowiązywał do każdej czynności, czy do sumy fv?

Odpowiedź: Według mnie limit obrotu gotówkowego dotyczy wartości transakcji, jeżeli będziemy ją dokumentować jedną fakturą podatkową, to limit będzie miał zastosowanie do tej zbiorczej faktury.

8.    Faktura sprzedaży zbiorcza wystawiana w walucie obcej (do wielu wydań). Jaki kurs zastosować do wyznaczenia pod.opodatkow. w PLN?

Odpowiedź: Niestety nie wiem, według doradców, z którymi rozmawiałem nie było intencją ustawodawcy komplikowanie modelu obliczenia VAT.  Ustawodawca chciał uprościć, zadanie podatnika zezwalając na wystawianie jednej faktury.  Czy US będą zgodne z tą koncepcją, dzisiaj nie wiadomo. Proponowałbym wystąpić o interpretację indywidualną.

9.    Kwoty słownie i oznaczeni oryginał nie trzeba już stosować - czy to wróci?

Odpowiedź:
Na obecnym etapie prac legislacyjnych nie widać
takich pomysłów, pamiętajmy, że UE oczekuje od Polski raczej uproszczenia sytemu, zatem raczej nie.

10.  Jak będzie wyglądać faktura w eksporcie? Jak oznaczyć fra eksport ? A co z dex i wdt?

Odpowiedź: W projektach rozporządzeń / ustawy nie widać istotnych zmian w fakturowaniu eksportu lub dostaw wewnątrz UE.  Może poza zmianą polegająca na wydłużeniu terminu na wystawienie faktur dokumentujących wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, zgodnie bowiem z projektem nowego rozporządzenia, będzie to możliwe do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którym dokonano tej dostawy.

11.  Czy ośrodki szkolenia kierowców będą płacić VAT?

Odpowiedź: W projektach rozporządzeń / ustawy nie widać istotnych zmian w opodatkowaniu szkoleń kierowców. Ośrodki, tak jak każdy podatnik, utracą prawo do zwolnienia z VAT, po przekroczeniu limitu sprzedaży 150 000 zł.

12.  Czy termin płatności będzie wpisywany na fakturach, jeśli VAT ma być rozliczany dopiero po zapłaceniu od kontrahenta?

Odpowiedź: Termin płatności wpisany na fakturze ma wiele funkcji, to np. termin, do którego dłużnik powinien uregulować swoje zobowiązanie. Ta funkcja nie ulegnie zmianie niezależnie od sposobu rozliczania VAT.

13.  Dla osób fizycznych paragon, czy w rozp. jest sprecyzowane czy mamy obowiązek wystawiać im faktury?

Odpowiedź:
Tak, nadal podstawowym sposobem udokumentowania transakcji z osobą fizyczną, nieprowadzącą działalności gospodarczej, jest paragon z kasy fiskalnej. Na żądanie takiej osoby sprzedawca zobowiązany jest jednak to wystawienia faktury VAT.

14.  Czy jeśli będzie błędny NIP na fakturze uproszczonej to można odliczyć niej VAT?

Odpowiedź:
Zważywszy, że to NIP będzie jedynym identyfikatorem nabywcy na fakturze uproszczonej, to z samej jedynie treści faktury trudno będzie wyczytać, że ma ona związek z działalnością gospodarczą nabywcy. Chyba, że podatnik za pomocą środków kontroli biznesowej opracowanej i wdrożonej w firmie wykaże, że ta konkretna faktura ma uzasadnienie i powiązanie z innymi dokumentami, np. zamówienie, umowa … A jednocześnie wystąpi do wystawcy z wnioskiem o korektę.

15.  Na jakiej podstawie ustalić opłatę spalinową? Na jakiej podstawie ustalę opłatę spalinową, jeśli nie będzie na fakturze numeru rejestracyjnego?

Odpowiedź: Przepisy tego nie precyzują, patrząc na zagadnienie praktycznie warto zwrócić uwagę na to, że nie będzie zakazu zamieszczania numeru rejestracyjnego, czyli nadal będzie można prosić o zamieszczanie. Przede wszystkim jednak istotne jest podejście do tego zagadnienia: to podatnik w ramach wewnętrznych procedur musi zdefiniować taki proces zbierania wiarygodnych informacji, by można było dopełnić wszelkich obowiązków informacyjnych, w tym np. naliczania opłat za korzystanie ze środowiska.

16.  Jak nie będzie nr rejestracyjnych na fakturach a firma ma kilka samochodów, zarówno osobowych jak i ciężarowych, to co z odliczeniem? Jak rozpoznać bez nr rej. na fakturach czy to sam. osobowy czy ciężarowy? Wg uznania własnego?

Odpowiedź: Proszę Państwa, zgodnie z tym, co zostanie przyjęte w wewnętrznych procedurach w „polityce fakturowej” stosowanej przez przedsiębiorcę. Nie ma wyjścia: obecnie realizowane procedury należy przejrzeć i ewentualnie dostosować do nadchodzących zmian.

17.  Co z czynszami za media? Kiedy odliczać VAT za media? W dacie jakiej? Teraz jest termin płatności…

Odpowiedź: W projekcie ustawy przewidziane jest usunięcie z Art. 86 punktu dotyczącego tej kwestii, jeżeli tak zostanie w wersji finalnej, to zastosowanie będą miały zasady ogólne.

18.  Czyli bez nowego programu do faktur się nie obędzie?

Odpowiedź: Proszę Państwa, zmiany są niezbędne. Najważniejsze będzie przejrzenie stosowanej obecnie w firmach „polityki fakturowej” i to zarówno w odniesieniu do obsługi faktur sprzedaży jak i faktur zakupu. Część opisanych tam procedur postępowania należy zmienić, a w ślad za tą zmianą niezbędne będzie wprowadzenie zmian w oprogramowaniu. Oprogramowanie realizuje bowiem funkcje wspierającą w odniesieniu do realizowanych przez Państwa procesów obsługi.

Pisownia pytań oryginalna, poprawiliśmy jedynie literówki i interpunkcję.

Podziel się:

Komentarze

Brak komentarzy. Wyraź swoją opinię jako pierwszy!

Komentuj

Adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem (*).