0 komentarzy

Zbiorcza korekta musi obejmować wszystkie transakcje

Uproszczona zbiorcza faktura korygująca powinna obejmować wszystkie transakcje z danym kontrahentem w okresie rozliczeniowym – potwierdza niedawny wyrok NSA.

14 sierpnia NSA wydał wyrok (sygn. akt I FSK 1198/12), w którym czytamy, iż uproszczona zbiorcza faktura korygująca musi dotyczyć wszystkich transakcji z danym kontrahentem w konkretnym okresie rozliczeniowym.

Pewna spółka sprzedaje produkty poprzez własną sieć sprzedaży, udzielając rabatów odbiorcom. Rozlicza je w ten sposób, iż najpierw wystawia fakturę zawierającą podstawową cenę, a następnie fakturę korygującą ze wskazaniem nowej kwoty. Zdarza się, że sprzedaż do danego odbiorcy jest dokonywana nawet kilkadziesiąt razy w danym okresie (miesiącu). Spółka, udzielając rabatu kontrahentowi, często nie obejmuje nim całości dostaw dokonywanych do danego podmiotu. Rabatem obejmowane są jedynie dostawy jednego lub kilku wyrobów, mimo że sprzedaż w danym okresie dla danego kontrahenta dotyczy większej ilości asortymentu.

Spółka zwróciła się więc do organu podatkowego o interpretację, czy może wystawić uproszczona zbiorczą fakturę korygującą dla rabatów obejmujących całość dostaw jednego lub kilku, ale nie wszystkich rodzajów asortymentów sprzedanych w danym okresie kontrahentowi – bez względu na to, czy korygowane wszystkie pozycje danego asortymentu były przedmiotem sprzedaży przy każdej dostawie w ramach okresu.

Organ podatkowy stwierdził, że warunkiem dokonania korekty poprzez wystawienie uproszczonej zbiorczej faktury korygującej jest, aby korekta za dany okres z tytułu udzielenia rabatu dotyczyła wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych dla jednego odbiorcy w danym okresie. Według organu zatem, w sytuacji przedstawionej przez Spółkę, powyższe warunki uprawniające do wystawienia faktury korygującej zbiorczej nie zostaną spełnione, gdyż korekta nie będzie dotyczyła wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych dla jednego odbiorcy w danym okresie.

Spółka nie dała za wygraną i podważyła interpretację w sądzie. WSA w Gliwicach zakwestionował stanowisko organu podatkowego w wyroku z 16 kwietnia 2012 r., (sygn. akt III SA/Gl 1684/11), w którym przyznał rację podatnikowi.

Jednak Minister Finansów wniósł od tego wyroku skargę kasacyjną do NSA. Ten z kolei poparł ministra i wybrał literalną interpretacją przepisów rozporządzenia. Orzekł, że prawo do wystawienia uproszczonej zbiorczej faktury korygującej istnieje jedynie, gdy będzie ona dotyczyła wszystkich dostaw dla danego kontrahenta w danym okresie rozliczeniowym.

Wniosek jest jeden: rabaty można udokumentować w sposób uproszczony, lecz tylko jeżeli korekta dotyczy całości sprzedaży w miesiącu lub kwartale. Czy warto było podważać interpretację skarbową?

 

Podziel się:

Komentarze

Brak komentarzy. Wyraź swoją opinię jako pierwszy!

Komentuj

Adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem (*).