1 komentarz

Wykorzystany limit odliczenia VAT? Teraz można dalej odliczać...

Dobra wiadomość dla podatników spłacających leasing firmowych samochodów osobowych. Jeżeli do 1 kwietnia odliczyli już przysługujący im limit w kwocie 6 tys. zł, teraz mogą nadal odliczać połowę podatku od faktur leasingowych.

 

Informację tę potwierdza Ministerstwo Finansów, a także Bydgoska Izba Skarbowa. W wyjaśnieniach resortu czytamy m.in., że wydatki związane z pojazdami używanymi na podstawie umów najmu, dzierżawy, leasingu oraz innych umów o podobnym charakterze, zawartych przed dniem wejścia w życie zmiany ustawy (czyli przed 1 kwietnia br.), będą odliczane na nowych zasadach. Dotyczy to więc podatników, którym do końca marca br. przysługiwało ograniczone prawo do odliczenia VAT – limitu 60% w kwocie nie więcej niż 6 tys. zł.

Wyjaśnienia bydgoskiej Izby Skarbowej z 1 kwietnia (dostępne pod adresem: http://www.izba-skarbowa.bydgoszcz.pl/files/IS0401/Broszura-+samochody-+2014.pdf) wskazują, że na podstawie art. 86a ust. 2 ustawy o VAT podatnikowi przysługuje odliczenie VAT ograniczone do poziomu 50% „w odniesieniu do wszystkich wydatków związanych z pojazdami samochodowymi przeznaczonymi do użytku mieszanego” (tzn. pojazdów wykorzystywanych zarówno do celów służbowych, jak i prywatnych). Ograniczenie to stosuje się niezależnie od tego czy wydatki dotyczą pojazdu będącego własnością podatnika, czy też użytkowanego na podstawie umowy najmu, leasingu, dzierżawy, itp.

Jeśli zatem podatnik podpisał umowę leasingową (na leasing operacyjny) przed 1 kwietnia br., tj. przed wejściem w życie znowelizowanej ustawy o VAT, ma obecnie prawo do odliczenia VAT w limicie 50%. Przysługuje ono niezależnie od tego, czy przed 1 kwietnia podatnik wykorzystał już przysługujący mu uprzednio limit odliczenia (60%, nie więcej niż 6 tys. zł).

Wyjaśnienia dotyczą podatników użytkujących pojazdy samochodowe o masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, wykorzystywane w trybie „mieszanym” (nie tylko do celów prowadzonej działalności gospodarczej). Podatnik ma prawo dokonać 50% odliczenia, o ile moment zobowiązania podatkowego powstał nie wcześniej niż 1 kwietnia br. Przypomnijmy, zgodnie ze znowelizowaną ustawą o VAT podatnicy mają również prawo do 50% odliczania podatku w związku z ponoszonymi kosztami eksploatacji samochodów, z wyłączeniem kosztów zakupu paliwa. Odliczenia z tytułu nabycia paliwa w limicie 50% będzie można dokonywać dopiero od lipca przyszłego roku.

Podziel się:

Komentarze

w końcu - bardzo dobra wiadomość
28 maja 2014 o godzinie 10:33 #1

Komentuj

Adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem (*).