0 komentarzy

Więcej pieniędzy z Unii dla małych i średnich firm

Ruszają pierwsze konkursy dla ubiegających się o dotacje z UE w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020. Polsce przyznano niemal 20 mld euro więcej niż w poprzednim okresie budżetowania (2007-2013), a znaczący wzrost wydatków będzie dotyczył szeroko rozumianej innowacyjności i wsparcia przedsiębiorców z sektora MŚP. Jest więc o co walczyć. Zwłaszcza, że to prawdopodobnie ostatni tak duży zastrzyk środków z Unii.

Przedsiębiorcy mogą poszukiwać wsparcia finansowego na inwestycje w ramach programów ogólnokrajowych: Inteligentny Rozwój (PO IR), Polska Wschodnia (PO PW), Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER), a także wśród propozycji regionalnych (RPO).

Co warto wiedzieć o nowej perspektywie finansowej?

Po pierwsze, znacznie więcej pieniędzy trafi do samorządów województw. To dobra wiadomość dla przedsiębiorców, ponieważ są oni jedną z głównych grup potencjalnych beneficjentów. Programy regionalne będą dwufunduszowe: środki będzie można pozyskać na projekty „miękkie” (dotyczące np. umiejętności pracowników, szkoleń, outplacementu) oraz typowo inwestycyjne. Każde z województw wybrało regionalne inteligentne specjalizacje ˗ od dwóch do ośmiu obszarów z największymi szansami na uzyskanie dofinansowania.

Zmiany wiążą się również z tzw. nową mapą pomocy regionalnej. W poprzedniej perspektywie unijnej firmy mogły liczyć na wysoki udział procentowy unijnego wsparcia. W zależności od województwa, mikro- i małe przedsiębiorstwa otrzymywały dofinansowanie nawet do 70 proc. wartości całej inwestycji, podczas gdy średnie – do 60 proc. Jednak od lipca 2014 zakres wsparcia w zależności od województwa znacząco się zmniejszył, od 5 do 15 pkt. proc. w porównaniu do stanu poprzedniego.

Co jeszcze? W ramach ubiegłej perspektywy głównym narzędziem finansowania były bezzwrotne dotacje. Obecnie w dużej części zostaną one zastąpione pożyczkami. Komisja Europejska uznała bowiem, że dotacje zwrotne, mimo realnie mniejszych korzyści dla danej firmy, umożliwią pomoc większej liczbie przedsiębiorców. Spowodują również, że będzie można uzyskać wsparcie także po 2020 roku, kiedy obecny budżet unijny się wyczerpie. Dotacje bezzwrotne natomiast zostaną przeznaczone głównie na wysoce innowacyjne projekty przed fazą komercjalizacji, realizowane przez sektor MŚP. Forma pomocy będzie uzależniona od fazy projektu, np. wsparcie bezzwrotne w fazie badawczo-rozwojowej, a zwrotne w fazie wdrożeniowej.

Na znacznie większe wsparcie i szerszy wybór dotacji będą mogły liczyć przedsiębiorstwa, które współpracują z uczelniami, a także tzw. Instytucje Otoczenia Biznesu oraz klastry.

Ponadto, wśród priorytetów znajduje się kwestia niskoemisyjnej gospodarki realizowana poprzez inwestycje w odnawialne źródła energii, działania proekologiczne i inwestycje w „zielone technologie”. Co oznacza, że z programów regionalnych możliwa będzie np. budowa oraz rozbudowa instalacji służących do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej pochodzącej ze źródeł odnawialnych, jak również działania służące termomodernizacji zewnętrznej budynków czy ograniczające energochłonność.

Co więcej, podobnie jak w latach ubiegłych, część unijnych środków zostanie przeznaczona na internacjonalizację (zastępując działanie „paszport do eksportu”).

Znaczącą zmianą w porównaniu z poprzednią perspektywą będzie składanie wniosków wyłącznie przez internet. O dotacje trzeba będzie aplikować poprzez zalogowanie się w systemie danego programu. Więcej konkursów ma odbywać się w ramach tzw. szybkiej ścieżki, przy założeniu, że proces od naboru, poprzez ocenę projektów i wybór wraz z publikacją rekomendowanych do wsparcia projektów trwałby około 60 dni. Ponadto, podatek VAT w projektach dofinansowanych z Funduszy Europejskich będzie kosztem kwalifikowalnym, co oznacza utrzymanie możliwości jego refundacji. Dotychczas z tej opcji mogła skorzystać jedynie niewielka grupa beneficjentów.

Szacuje się, że większość konkursów w ramach nowej perspektywy zostanie ogłoszona w drugim kwartale 2015 roku. Najświeższych informacji o funduszach europejskich należy szukać w Punktach Informacyjnych, które organizują szkolenia i spotkania informacyjne. Warto również śledzić strony internetowe regionalnych i ogólnopolskich programów operacyjnych, stronę PARP, NCBiR oraz portal www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Podziel się:

Komentarze

Brak komentarzy. Wyraź swoją opinię jako pierwszy!

Komentuj

Adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem (*).