0 komentarzy

Ważne zmiany w urlopach wychowawczych

We wrześniu i październiku weszły w życie zmiany ważne dla rodziców wykorzystujących urlopy wychowawcze.

Jedna z ważnych zmian dotyczy maksymalnego wymiaru urlopu wychowawczego. Nadal wynosi on 36 miesięcy, jednak pod warunkiem, że drugi rodzic wykorzysta z niego co najmniej jeden miesiąc. Jeśli warunek ten nie zostanie dotrzymany, wymiar urlopu ulega skróceniu do 35 miesięcy. Wyjątkiem od tej zasady jest śmierć rodzica, odebranie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej.

Nowe przepisy wydłużają okres, w jakim rodzice mogą wykorzystać urlop wychowawczy. Obecnie przysługuje on do ukończenia przez dziecko pięciu lat (uprzednio były to cztery lata).

Z urlopu wychowawczego mogą korzystać wszyscy rodzice, zarówno Ci którzy byli zatrudnieni przez okres co najmniej sześciu miesięcy,  jak również osoby bezrobotne, nieubezpieczone lub ubezpieczonych w okresie krótszym niż sześć miesięcy.

Inne zmiany to:

  • możliwość wykorzystania urlopu wychowawczego w pięciu częściach (poprzednio były to cztery części),
  • wydłużenie do czterech miesięcy okresu, w którym rodzice mogą równocześnie korzystać z urlopu wychowawczego (poprzednio były to trzy miesiące).

Zmiany w Kodeksie pracy, które weszły w życie z początkiem września 2013 r:

Główna zmiana dotyczy przedsiębiorców, rolników oraz osób nieubezpieczonych, którym w zakresie prawa do urlopu wychowawczego przyznano analogiczne uprawnienia, jakie mają pracownicy. Po pierwsze, są to nowe grupy społeczne, którym wcześniej nie przysługiwał urlop wychowawczy. Po drugie, w okresie urlopu bezpłatnego państwo opłaci za te osoby składki emerytalne i rentowe.

  • Przedsiębiorcy w związku z urlopem wychowawczym będą mieli możliwość zawieszenia prowadzonej działalności na okres od 30 dni do 24 miesięcy.
  • Prawo do urlopu wychowawczego uzyskują także osoby pracujące na umowy zlecenie, rolnicy ubezpieczeni w KRUS, a także studenci i bezrobotni.

Jak wyliczane są składki?

  • Jeśli rodzic przed urlopem wychowawczym był ubezpieczony przez okres co najmniej sześciu miesięcy, podstawa składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe wynosić będzie 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek. W przypadku tych osób budżet państwa opłaci składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne.
     
  • Dla osób bezrobotnych, nieubezpieczonych lub ubezpieczonych w okresie krótszym niż sześć miesięcy podstawą składki będzie 75 proc. minimalnego wynagrodzenia. W tym przypadku budżet sfinansuje składki na ubezpieczenie emerytalne. Dla osób bez stażu ubezpieczeniowego, bezrobotnych oraz ze stażem krótszym niż półroczny podstawą składki jest 75 proc. minimalnego wynagrodzenia. Osobom tym budżet opłaca tylko składki na ubezpieczenia emerytalne.
  • Ponadto osoby, które wcześniej nie były ubezpieczone, mogą wybrać system ubezpieczeń: ZUS lub KRUS.

 

Podziel się:

Komentarze

Brak komentarzy. Wyraź swoją opinię jako pierwszy!

Komentuj

Adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem (*).