0 komentarzy

VAT za media w okresie otrzymania faktury

Od początku roku nabywca ma prawo odliczyć podatek z tytułu kosztu mediów w okresie, w którym otrzymał fakturę – o ile, po stronie sprzedawcy, wystąpił już obowiązek podatkowy.

Na przełomie roku zmieniły się zasady odliczania podatku naliczonego przy zakupie mediów. Wykaz tego typu usług znajduje się w załączniku nr 3 do ustawy o VAT w pozycjach od 140 do 153 oraz 174 i 175 – są to m.in. dostawy energii cieplnej i chłodniczej i gazu, usługi telekomunikacyjne, radiokomunikacyjne oraz komunalne.

Zgodnie z obowiązującą obecnie ustawą o VAT, podatnik ma prawo odliczyć podatek od zakupu mediów w okresie, w którym otrzymał fakturę, pod jednym warunkiem formalnym – po stronie sprzedawcy, w stosunku do nabywanej przez podatnika usługi, powinien powstać obowiązek podatkowy. Jak to można sprawdzić? Na szczęście moment powstawania obowiązku podatkowego u dostawców mediów określa art.19a, ust.5, pkt4 ustawy o VAT i z przepisu tego wynika, iż jest to moment wystawienia faktury. Tym samym podatnik, otrzymując fakturę za media zakłada, że po stronie sprzedawcy obowiązek podatkowy wystąpił w chwili jej wystawienia.

Jeżeli podatnik nie odliczy podatku we właściwym okresie, może nadal to zrobić w jednym z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych (patrz art. 86 ust.11 ustawy o VAT). Po ich upływie może nadal pomniejszyć kwotę podatku należnego, ale jedynie w drodze korekty deklaracji za okres, w którym należało odliczyć podatek (patrz art.86, ust.13 ustawy).

Przykład:

Podatnik korzysta z usług telekomunikacyjnych. W maju otrzymał od operatora usług fakturę z wykazanym terminem płatności przypadającym na początek czerwca. Podatnik opłaca fakturę w czerwcu. Zgodnie z art. 19a, ust.5, pkt4 ustawy o VAT obowiązek podatkowy po stronie sprzedawcy powstał w momencie wystawienia przez niego faktury (w maju). Ponieważ podatnik otrzymał fakturę w maju, powinien odliczyć podatek naliczony w rozliczeniu za maj (pomimo, że uregulował zobowiązanie w czerwcu).

Przypomnijmy: do końca roku 2013 obowiązywały inne zasady rozliczania VAT od zakupu mediów, oparte na tzw. regule szczególnej. Zgodnie z nią, podatnik miał prawo do odliczenia podatku w rozliczeniu za okres, w którym przypadał termin płatności za usługę. Obecnie, termin płatności wykazany na fakturze za media nie ma znaczenia dla określenia okresu, w którym należy odliczyć VAT naliczony.

 

Podziel się:

Komentarze

Brak komentarzy. Wyraź swoją opinię jako pierwszy!

Komentuj

Adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem (*).