0 komentarzy

VAT od sfałszowanych faktur – jak ograniczyć ryzyko?

W wydanym 10 kwietnia 2013 wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego jednoznacznie przesądzono o tym, że od faktur sfałszowanych przez pracownika należy odprowadzić podatek VAT (sygn. akt I FSK 359-371/12).

 

Przy tej okazji warto podkreślić cztery sprawy:

  1. W kontekście fałszowania dokumentów sprzedaży należy pamiętać, że do rozliczenia podatku VAT zalicza się jedynie te dokumenty, które zostały wystawione przez pracownika mającego jednoznaczne upoważnienie do wystawiania faktur. Powyższy wyrok nie stosuje się zatem do fałszowanych faktur, które wystawił pracownik bez stosownego upoważnienia lub wystawionych przez osoby trzecie.

  2. Można skutecznie ograniczyć ryzyko fałszowania dokumentów sprzedaży, poprzez stosowanie takiego oprogramowania fakturującego, które wykorzystuje mechanizmy kontrolne w zakresie ciągłości numeracji faktur. W praktyce, o ile nie zostanie nadany odpowiedni numer faktury, nie będzie ona mogła być wystawiona. Oprogramowanie powinno także rejestrować, kiedy i przez którego użytkownika została wystawiona dana faktura – to pozwoli jednoznacznie wskazać użytkownika systemu, który dopuścił się fałszerstwa. Pracownicy uprawnieni do wystawiania faktur, znając te mechanizmy kontrolne, raczej nie poniosą ryzyka fałszowania dokumentów, łatwo bowiem wykazać ich bezpośrednią winę. Takie kryteria bezpieczeństwa spełnia m.in. System Symfonia oraz System Zarządzania Forte. Oprócz wspomnianych środków bezpieczeństwa warto, aby w przedsiębiorstwach stosowane były wewnętrzne procedury akceptacji faktur przed ich wysłaniem do kontrahentów.

  3. Warto również zastosować biznesowe kontrole wewnętrzne, których celem będzie wykazywanie związku między wystawioną fakturą a zamówieniem klienta oraz dostawą towaru lub usługi. Takie mechanizmy pomogą w wykryciu ewentualnych nadużyć. Może być to, tak jak w przypadku Systemu Symfonia oraz Systemu Zarządzania Forte, system raportów dostępnych dla menadżera firmy lub danej komórki w firmie.

  4. Jeśli wystąpi sytuacja wystawienia sfałszowanej faktury, należy postępować zgodnie z przewidzianymi, możliwymi procedurami. O ile faktura nie została wysłana do kontrahenta, przepisy przewidują możliwość jej anulowania. Dodatkowo, można taką fakturę anulować nawet, jeśli kontrahent otrzymał ją i odesłał, nie rejestrując w swoim systemie. W przypadkach innych – kiedy kontrahent otrzymał fakturę i ją zaksięgował – należy stosować mechanizmy korekty. W takich sytuacjach przedsiębiorca zawsze jest w jakiś sposób poszkodowany – musi zapłacić VAT, a następnie czekać na rozliczenie wsteczne nadpłaty, bądź też musi zapłacić odsetki za zwłokę w uregulowaniu VAT.
Podziel się:

Komentarze

Brak komentarzy. Wyraź swoją opinię jako pierwszy!

Komentuj

Adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem (*).