1 komentarz

VAT już nie do 25. dnia? Tak, ale raczej za parę lat

Komisja Europejska planuje uspójnić i zarazem uprościć deklaracje VAT w całej UE. Jest też bardzo prawdopodobne, że w Unii zostaną ujednolicone przepisy dotyczące daty rozliczania podatku od towarów i usług. Gdy wejdą w życie, w Polsce przestanie obowiązywać termin 25-ego dnia miesiąca.

 

Komisja Europejska chce wprowadzić zmiany w obszernej dyrektywie 2006/112/WE m.in. w celu ujednolicenia deklaracji podatkowych. Z planów wynikają ważne korzyści dla przedsiębiorców. Po pierwsze, przy wypełnianiu dokumentów będzie znacznie mniej pracy. Komisja chce bowiem, aby we wszystkich państwach w deklaracji VAT było tylko 5 obowiązkowych rubryk do wypełnienia (choć projekt zakłada wprowadzenie deklaracji z co najwyżej 26 rubrykami). Po drugie, w UE ma zostać ujednolicone prawo określające daty rozliczania podatku. Projekt wskazuje okres, w jakim podatnicy mają mieć możliwość złożenia deklaracji i uregulowania VAT: do końca miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym, z tym, ze okres ten nie może być dłuższy niż dwa miesiące. Poszczególne państwa będą miały możliwość implementacji odrębnych przepisów lokalnych, wedle których podatnicy będą rozliczać VAT w okresie od miesiąca po dwa miesiące liczone od zakończenia okresu rozliczeniowego.

Jednocześnie trzeba tu podkreślić, że powyższe zmiany Komisja planuje wprowadzić w UE dopiero do końca 2016 r. Nie jest jednak wykluczone, że uda się je wdrożyć szybciej.

Dla polskiego podatnika zmiany w dyrektywie skutkować będą m.in. późniejszym terminem rozliczania podatku. Obecnie obowiązuje termin ustalony na 25. dzień miesiąca po okresie rozliczeniowym. Przesunięcie tej daty na koniec miesiąca oznacza 5 do 6 dni zwłoki. W pewnym stopniu wpłynie to pozytywnie na płynność podatników. Przy dużych obrotach firmy będą generować wymierne oszczędności, szczególnie w przypadkach finansowania zapłaty VAT kredytem. Inna korzyść to uzyskanie większej ilości czasu na skompletowanie dokumentacji niezbędnej do przygotowania deklaracji. Cieszy też plan uproszczenia deklaracji względem tych stosowanych obecnie, a szczególnie zamysł uspójnienia formularzy na terenie wszystkich krajów członkowskich. Skorzystają na tym firmy, które prowadzą działalność międzynarodową i rozliczają się z fiskusem w więcej niż jednym państwie.

 

Podziel się:

Komentarze

Życzę powodzenia. W Brukseli moze to i przejdzie jakoś, ale w drodze do Polski obrośnie w międzyczasie kilkunastoma rubryczkami i przesuną termin na dogodny naszej administracji powołując sie na interes Polski i bedzie co jest teraz, oby nie gorzej...
sceptyk (89.68.*.*)
15 stycznia 2014 o godzinie 09:08 #1

Komentuj

Adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem (*).