6 komentarzy

Używane auto sprzedaj przed... Sylwestrem

Wszystko wskazuje na to, że od stycznia 2014 r. w zdecydowanej większości przypadków sprzedaż używanych ruchomości – w tym pojazdów firmowych – będzie musiała zostać obłożona podatkiem VAT. Warto zatem pospieszyć się ze sprzedażą używanych samochodów…


Obecnie, przedmiotowe zwolnienie z VAT przy sprzedaży towarów używanych będących ruchomościami, określa ustawa o podatku od towarów i usług w art. 43, ust. 1, pkt. 2. Od 1 stycznia 2014 artykuł ten ma zostać zawężony. Sprzedaż z zachowaniem zwolnienia VAT będzie możliwa tylko przy łącznym spełnieniu następujących warunków:

  • podatnik dokonujący dostawy nie miał prawa do odliczenia VAT w dniu nabycia dostarczanego towaru,
  • przedmiotem dostawy są ruchomości używane przez podatnika,
  • towar był używany przez podatnika wyłącznie do czynności zwolnionych od podatku.

Zwróćmy uwagę, że z ustawy zniknie przepis o okresie, w jakim podatnik powinien używać towar, by zyskać prawo do zwolnienia przy jego sprzedaży. Warto też pokreślić brzmienie trzeciego z powyższych warunków przewidzianych przez ustawodawcę: otóż nawet jednokrotne użycie zbywanego towaru do czynności opodatkowanych spowoduje utratę możliwości zwolnienia przedmiotowego. Zatem po Sylwestrze podatnicy VAT do zbywanych przez siebie ruchomości (w tym samochodów służbowych) będą zmuszeni doliczać podatek.

To bardzo istotna zmiana, zarówno dla kupujących używane dobra, jak i dla podatników VAT, którzy sprzedając ruchomości będą zawierać w wartości sprzedaży podatek od towarów i usług. Oferenci używanych samochodów teoretycznie powinni więc powiększać ceny wywoławcze brutto o 23 proc., tylko czy rynek to zaakceptuje? Nie każdy potencjalny nabywca używanego auta firmowego jest płatnikiem VAT i w takiej sytuacji nie będzie miał żadnej możliwości odliczenia podatku… Wydaje się więc, że to sprzedający będą musieli tak obniżać ceny netto samochodów, by ich wartość liczona z VAT zbliżyła się do cen rynkowych – inaczej żaden z Kowalskich nie zdecyduje się na zakup.

Kto zatem planuje sprzedaż auta firmowego, warto aby zdążył to zrobić bez straty... jeszcze w tym roku.

Podziel się:

Komentarze

Większość używanych aut kupuje się z umową od osoby prywatnej lub Fakturą Marża, która z założenia nie ma vatu. Czy w takim przypadku firma, która używała tak zakupiony samochód przy sprzedaży ma doliczyć Vat (sfinansować z własnej kieszeni podatek) ?
31 października 2013 o godzinie 17:06 #1
To dotyczy tej sytuacji, gdy (jak do tej pory) firmy używały poleasingowane auta przez pół roku, by móc je zbyć bez VAT - teraz (od stycznia) tej możliwości nie będzie :-(
Informer (109.241.*.*)
3 listopada 2013 o godzinie 12:57 #2
Od początku 2014 r. jeśli przedsiębiorca jest aktywnym podatnikiem VAT i jego działalność przynajmniej w części jest opodatkowana, to każdą sprzedaż części majątku będzie musiał opodatkować VAT-em. Nie będzie już istotne, że przy zakupie tego towaru nie miał on prawa do odliczenia VAT - ani jak długo korzysta z danej części majątku. Dotyczy to również aut używanych kupionych na umowę od osoby prywatnej lub na Fakturę Marża. Natomiast od nowego roku w dalszym ciągu nie będzie podlegało opodatkowaniu przekazanie dowolnego składnika majątku firmy na cele osobiste (jeśli przy jego nabyciu nie było prawa do odliczenia VAT). W takim przypadku jego późniejsza sprzedaż nie będzie obarczona koniecznością zapłaty VAT-u.
Joanna Kałan
4 listopada 2013 o godzinie 13:43 #3
Jeśli ktoś nie sprzedał jeszcze auta, to aby móc rozliczyć sprzedaż z zachowaniem zwolnienia, można jeszcze przed końcem roku wstawić autu do komisu :-)
Informer (87.204.*.*)
23 grudnia 2013 o godzinie 15:32 #4
Na szczęście zdążyłem :) tak jak napisał informer – wystarczyło do końca grudnia oddać auto do komisu i akurat w moim przypadku się to jak najbardziej opłaciło. Swoją drogą szkoda, że prawo podatkowe nie zmierza jednak w takim kierunku, żeby w końcu nam trochę ułatwić życie…
13 stycznia 2014 o godzinie 10:47 #5
;-)
Informer (87.204.*.*)
13 stycznia 2014 o godzinie 13:14 #6

Komentuj

Adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem (*).