0 komentarzy

Ulgę na złe długi trzeba rozliczyć... w terminie

W marcu br. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu wydał wyrok, który wyjaśnia kwestie właściwego momentu rozliczania ulgi na złe długi. Podatnik nie może wybierać okresu, w którym ją rozliczy.


Sprawa rozpatrywana przez WSA w Poznaniu dotyczyła wątpliwości podatnika, który uważał, że korzystając z ulgi na złe długi można skorygować podstawę opodatkowania i podatek w deklaracji z wybranego przez siebie okresu, po upływie 150 dni liczonych od terminu zapłaty za nieuregulowaną fakturę. Sąd w tym przypadku przychylił się do opinii Izby Skarbowej, która wskazywała, że rozliczenie ulgi powinno nastąpić wyłącznie w miesiącu, w którym upłynęło 150 dni od wskazanego na fakturze terminu płatności (sygn. akt I SA/Po 827/13, wyrok z 5 marca 2014 r.).

Co zrobić, jeśli podatnik nie dokona korekty we właściwym okresie? W takiej sytuacji może złożyć korektę w kolejnych miesiącach, jednak musi ona korygować deklarację właśnie za ten miesiąc, w którym „uprawdopodobniona została nieściągalność należności”.

Aby móc skorzystać z ulgi na złe długi, należy spełnić warunki określone w art. 89a Ustawy o VAT. Ust. 3. tego artykułu wskazuje, że korekta „może nastąpić” w rozliczeniu za okres, w którym nieściągalność wierzytelności uznaje się za uprawdopodobnioną, tzn. gdy kontrahent nie uregulował wierzytelności lub nie została ona zbyta w ciągu 150 dni liczonych od termonu płatności wskazanej na fakturze lub w umowie. Sąd w Poznaniu orzekł zatem, że korekta nie tyle „może”, ile „musi nastąpić” we właściwym okresie, co w rezultacie nie daje podatnikom możliwości wyboru miesiąca, za który składana jest korekta.

 

Podziel się:

Komentarze

Brak komentarzy. Wyraź swoją opinię jako pierwszy!

Komentuj

Adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem (*).