13 komentarzy

Symfonia gotowa na VAT 2014: webinarium

Szanowni Państwo,
dwa tygodnie temu prowadziłem specjalnie dla użytkowników systemu Symfonia prezentację internetową, dotyczącą przygotowania do zmian w VAT, jakie zostały wprowadzone od 1 stycznia bieżącego roku.

Bardzo dziękuję za liczny udział w tej prezentacji, liczba uczestników przeszła moje najśmielsze oczekiwania. Spotkanie – również ze względów technicznych – uznaliśmy za sukces, bowiem było to pierwsze nasze webinarium (czyli seminarium prowadzone w internecie), w którym liczbę uczestników liczymy w tysiącach :).

Jeżeli mają Państwo ochotę obejrzeć nagranie z tej sesji, proszę skorzystać z poniższego odnośnika:

Przepraszam za niską jakość dźwięku w nagraniu. 

W trakcie webinarium uczestnicy zadali wiele pytań, zobowiązałem się do odpowiedzi na blogu,
zatem poniżej pierwsza porcja pytań i odpowiedzi.

1.

Pytanie: - Jaką datę dostawy należy umieścić na fakturze wystawionej przed data dostawy?

Odpowiedź: - Przewidywaną datę realizacji dostawy. Zgodnie z zasadami ogólnymi fakturę można wystawić na 30 dni przed planowaną datą transakcji. Nie ma niestety pewności, jakie będą konsekwencje błędnego przewidywania terminu. Część doradców uważa, ze nie obejdzie się bez korekty faktury.

2.

P: - Jeśli dostaniemy duplikat faktury, gdzie obowiązek podatkowy powstał np. w styczniu, a duplikat jest z kwietnia, to kiedy możemy odliczyć VAT?

O: - Niestety, według mnie, to nie jest precyzyjnie określone w przepisach. Odliczenie możliwe jest w miesiącu/kwartale powstania obowiązku podatkowego lub w jednym z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych, ale nie wcześniej niż w dacie otrzymania faktury. Brak otrzymania faktury nie wydłuża automatycznie okresu odliczenia. Z drugiej jednak strony, pozbawianie podatników prawa do odliczenia byłoby naruszeniem neutralności podatku VAT. Prawdopodobnie podatnicy będą w takiej sytuacji korygować deklaracje VAT.

3.

P: - Czy w programie Symfonia Finanse i Księgowość kompensata walutowa jest dostępna tylko w Symfonii Pro?

O: - Nie, od wersji 2014 kompensata walutowa dostępna jest w standardowej wersji. Wersja rozbudowana, nazywana Symfonia Pro, zawiera elastyczne raportowanie i wizualizacje danych.

4.

P: - Czy tak samo jak dla VAT jest możliwość kontroli kosztów CIT (wyksięgowanie kosztów w przypadku braku zapłaty).Czy dla podatku dochodowego też są raporty kontroli biznesowej - w celu kontrolowania ulgi na złe długi?

O: - Już od wersji 2013.1 programy Symfonii zostały wyposażone w rozwiązania ułatwiające kontrolę porwanego ujęcia w kosztach wydatków, które nie zostały opłacone. W Finansach i Księgowości, w ramach dostosowania programu do ustawy deregulacyjnej, dodano narzędzie wspierające obsługę zatorów płatniczych. Użytkownik ma możliwość szybkiego wyszukania przeterminowanych rozrachunków spełniających kryteria ustawy i ich zapisu w ewidencji danych podatkowych. Na tej podstawie program poprawnie wylicza podstawę podatku dochodowego. Zmiana sytuacji – zapłata zobowiązania powoduje, że program może przygotować zapisy korekt w ewidencji danych podatkowych. Przyjęliśmy takie rozwiązanie z tego powodu, że opóźnienie płatności nie ma wpływu na rachunkowe ujęcie tej transakcji, zapłacone czy nie nadal jest kosztem w sensie bilansowym.

5.

P: - A faktury za media? Nie było żadnej informacji o wprowadzaniu tych faktur.

O: - W przypadku faktur za media, przewidziano wyjątek w zakresie MPOP. Zgodnie z treścią art. 19a ust. 5. Ustawy o VAT, obowiązek podatkowy powstaje w dacie wystawienia faktury lub dniu, w którym upływa termin na jej wystawienie dla odbiorców - podatników i osób prawnych. Natomiast dla pozostałych odbiorców w terminie płatności. W tym drugim przypadku nie ma obowiązku wystawienia faktury. Odliczanie z tych faktur odbywa się na zasadach ogólnych, tj. powstał obowiązek i podatnik otrzymał fakturę. Proponuję zdefiniować osobny typ dokumentu, gdzie okres rejestru VAT będzie podpowiadany na podstawie daty wystawienia faktury.

6.

P: - Jak rozliczać VAT przy refakturze np. mediów, najmu i innych kosztów?

O: - No cóż, ustawa posługuje się terminem „dostawa”, przewidując dla niektórych z nich osobne od ogólnej zasady wykonania czynności MPOP. Wyjątki mamy np. dla mediów, najmu, ochrony itd., tu zasada wystawienie faktury dla podatników, a terminu płatności dla pozostałych. Trzeba zatem zadbać, by wszystkie dostawy na danej fakturze miały ten sam MPOP.

Już niedługo kolejna część odpowiedzi – zapraszam do regularnego odwiedzania naszego bloga!

Podziel się:

Komentarze

Posiadamy FORTE HANDEL i FK. Wszystkie faktury są wystawiane w programie HANDEL. Sprzedajemy oprogramowania i usługi terminowe, analogiczne do FORTEPAKIETÓW. Proszę o odpowiedź w jaki sposób rozwiązano systemowo problem fakturowania usług, dla których obowiązek w VAT powstaje na koniec trwania usługi (np. w grudniu) lub w dacie zapłaty jeżeli następuje wcześniej? Przykład: W dniu 31 stycznia 2014 wystawiłam jedną fakturę. W pierwszej pozycji faktury występuje oprogramowanie, dla którego moment obowiązku VAT powstał w dniu 20 stycznia 2014r (udostępnienie klucza). W drugiej pozycji faktury sprzedajemy subskrypcję (usługa analogiczna do FortePakiet) do tego oprogramowania na okres od 1 lutego do 31 grudnia 2014. Data zapłaty faktury: 14 lutego 2014. Dla pierwszej pozycji faktury obowiązek do VAT powstał w dniu 20-01-2014. Dla drugiej pozycji faktury obowiązek w VAT powstanie w dniu 31 grudnia lub w dacie zapłaty, czyli w lutym. Dodatkowo oba sprzedawane produkty objęte są ewidencją magazynową (PZ i WZ). W jaki sposób program FORTE. W PZ datą operacji jest data udostępnienia klucza przez jego producenta (my to oprogramowanie odsprzedajemy, nie jesteśmy jego producentem), często wcześniejsza niż my otrzymamy ten produkt, a w dacie wystawienia wpisywana jest rzeczywista data otrzymania oprogramowania. Analogicznie w WZ - datą operacji jest data udostępnienia lub przewidywana data otrzymania towaru przez klienta (może być wcześniejsza lub późniejsza niż data wystawienia WZ. W jaki sposób program umożliwia prawidłowe przypisanie transakcji do odpowiednich okresów VAT, gdy np. tak jak w przykładzie mamy w jednej fakturze dwa rodzaje sprzedawanych "produktów", które powinny być rozpoznane do VAT w dwóch różnych miesiącach (okresach)? To samo dotyczy importu usług, gdy kupujemy usługi zafakturowane w jednym dokumencie ale mają odmiennie uregulowany moment rozpoznania obowiązku w VAT? Ewidencja zakupu odbywa się w programie Handel, następnie przenoszona jest do FK. Dlaczego nie ma programowych możliwości ujmowania importu usług jednym dokumentem zakupu, zarówno do zobowiązania jak i do rejestrów VAT, skoro nie ma już obowiązku faktur wewnętrznych?
Wiki (81.95.*.*)
5 lutego 2014 o godzinie 11:49 #1
Odpowiedź dla -> Wiki
W jednym pytaniu powyższym ujęto wiele wątków. Postaram się do nich odnieść: 1. Wystawiamy faktury za usługi terminowe, ze standardowym terminem płatności liczonym od dnia wystawienia faktury; data sprzedaży to data końca świadczenia usługi. Usługę świadczymy od dnia otrzymania płatności. Na podstawie daty płatności rozpoznajemy prawidłowy MPOP – zarówno my jak i Klienci. 2. Proponuję unikać sytuacji odmiennego MPOP dla poszczególnych pozycji. Można by, co prawda, wykazać osobne daty sprzedaży, np. w treści faktury lub w notatce (przepisy nie wskazują. gdzie konkretnie ta data powinna być zapisana), jednak było by to dość kłopotliwe w praktyce fakturowania, jak i ewidencjonowania u nabywcy. Zdecydowanie prostsze i bardziej przejrzyste będzie wystawianie w takiej sytuacji dwóch osobnych dokumentów. 3. Proszę sprawdzić możliwości dokumentu specjalnego wprowadzonego w Systemach Symfonia 2014 oraz Forte 2014a. Dokument specjalny umożliwia ewidencjonowanie transakcji wymagających jednoczesnego rozliczenia podatku naliczonego i należnego, fakturowanego w PLN lub walucie obcej.
Bogdan Zatorski
5 lutego 2014 o godzinie 16:19 #2
Nie za bardzo rozumiem zwrotu: "Usługę świadczymy od dnia otrzymania płatności". Przecież usługę świadczymy od daty wskazanej jako jej początek. Ad. 3 Dokumentu specjalnego nie można niestety wykorzystać do rozliczeń Importu Usług, ponieważ nie "przenosi" kursów waluty. DS został przez Państwa przewidziany do rozliczeń w złotówkach. Dlatego nadal nie znajduję rozwiązania do wykazywania Importu Usług na podstawie "jednego" dokumentu i stąd moje pytanie, jak to systemowo rozwiązać, aby nie było konieczne wystawianie faktur wewnętrznych.
Wiki (81.95.*.*)
5 lutego 2014 o godzinie 16:54 #3
Odpowiedź 2 dla -> Wiki
No nie, zgodnie z regulaminem świadczenia usług, np. Symfopakiet Premium, jest ona płatna z góry, a świadczona po otrzymaniu zapłaty. Nie bardzo rozumiem problemu przenoszenia kursów, u mnie przenosi. Proszę o szersze informacje na bogdan.zatorski@sage.com .
Bogdan Zatorski
6 lutego 2014 o godzinie 09:47 #4
czy tylko ja nie widze odnośnika do prezentacji ??
Sylwester (85.11.*.*)
7 lutego 2014 o godzinie 13:43 #5
Do -> Sylwester
Prezentacja jest widoczna w formie nagrania wideo. Odnośnik to sam materiał - trzeba na nim kliknąć, by obejrzeć. Jeśli go nie widać, to proszę uruchomić odtwarzanie wideo w przeglądarce lub zmienić przeglądarkę. Na wszelki wypadek podaję też bezpośredni link: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=uwQad-q7D3k
Bogdan Zatorski
7 lutego 2014 o godzinie 13:51 #6
Do --> Bogdan Zatorski Dziękuje za link, powiem tak próbowałem stronke otworzyć w Mozilli jak i w zwykłym Internet Explorer i w żadnej z tych przeglądarek nie otwierało się okno poprawnie, brakowało tego odnośnika z nagraniem puste prostokatne spore pole jedynie było.. sprawdzaliśmy na kilku komputerach w biurze.. teraz poprzez link do youtube mi się uruchamia
Sylwester (85.11.*.*)
7 lutego 2014 o godzinie 15:15 #7
Winę za to ponosi brak wtyczki Flash Playera w przeglądarce lub jakaś jej stara wersja. Instalacja tego komponentu powinna pomóc: https://get.adobe.com/pl/flashplayer/
7 lutego 2014 o godzinie 16:37 #8
Podpowiedzcie proszę jak znaleźć w symfonii FK (wersja 2013a) miejsce gdzie można przypisać ręcznie do określonego okresu VAT dokumenty , w których zaznaczono w rejestrze - bez okresu. Nie mogę tej funkcji znaleźć. Czytaj więcej na Infor.pl: http://forum.infor.pl/topic/181161-problem-z-przypisaniem-vat-do-okresu-w-symfonii-fk/#ixzz312ERxvpb
edyta (80.52.*.*)
7 maja 2014 o godzinie 15:15 #9
Temat Przypisania VAT do okresu poruszany był na http://www.forum.mojasymfonia.pl/viewtopic.php?f=4&t=3515
7 maja 2014 o godzinie 20:25 #10
-> Edyto,
Cały czas jest to w Menu "Funkcje/Przypisanie VAT do okresu". Jest też w "Rejestry/Specjalne/Przypisanie VAT do okresu".
Joanna Kałan
8 maja 2014 o godzinie 09:18 #11
Dziękuję. Musiałam skontaktować się z firmą informatyczną gdyż miałam głębszy problem z tą funkcją ale udało się przywrócić spowrotem.
edyta (80.52.*.*)
8 maja 2014 o godzinie 12:05 #12
Jeżeli opcja ta nie była widoczna w Państwa bazie, to mogło być to spowodowane nieprawidłową instalacją programu lub brakiem dostępu do katalogu z tym raportem. W takiej sytuacji na przyszłość prosimy o przesłanie zgłoszenia do Działu Wsparcia Technicznego Produktu, z menu "Pomoc\ Zgłoszenie problemu". Konsultanci pomogą zdiagnozować występujący u Państwa problem. :-)
Joanna Kałan
8 maja 2014 o godzinie 19:36 #13

Komentuj

Adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem (*).