2 komentarze

Świadczenie za używanie samochodu służbowego jednakowe dla wszystkich

Od stycznia 2015 zmienia się sposób rozliczania świadczeń pracowniczych związanych z nieodpłatnym korzystaniem z samochodu służbowego na potrzeby prywatne.

Jeżeli pracownik używa samochodu służbowego na potrzeby prywatne (np. dojazdy z domu do pracy i z powrotem), to zgodnie z art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi to jego przychód i podlega opodatkowaniu, jako świadczenie nieodpłatne. Dotychczas wysokość tego świadczenia można było ustalić:

  • Wg cen stosowanych przez innych odbiorców - jeżeli przedmiotem świadczenia są usługi wchodzące w zakres działalności firmy,
  • Według cen zakupu - jeżeli przedmiotem świadczenia są usługi zakupione,
  • Na podstawie cen rynkowych.

Powyższe zasady stwarzały przedsiębiorcom liczne problemy z wyceną świadczenia. Często przyjmowano wartość świadczenia bazującą na koszcie wynajmu takiego samego pojazdu w wypożyczalni samochodów, co nie zawsze stanowiło korzystne rozwiązanie dla pracownika. Dlatego też Ministerstwo Gospodarki w Ustawie z dnia 7 listopada 2014r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz. U. 2014 poz. 1662) zaproponowało przyjęcie stałej wysokości świadczenia, zależnej od pojemności silnika samochodu.

Od stycznia 2015 r. wartość nieodpłatnego świadczenia będzie wynosiła:

  • 250 zł miesięcznie dla samochodów o pojemności silnika do 1600 m3
  • 400 zł miesięcznie dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1600 m3

Jednocześnie, wartość ta będzie proporcjonalnie obniżana, jeśli pracownik nie korzystał z samochodu przez cały miesiąc.   

Podziel się:

Komentarze

Czy w związku z powyższymi zmianami zostaną wprowadzone nowe sposoby rozliczania (nowe składniki) w symfonii kadry i płace ?
Marta_Kukuczka (82.160.*.*)
29 stycznia 2015 o godzinie 16:50 #1
Do: Marta_Kukuczka
Symfonia Kadry i Płace już w aktualnej wersji umożliwia ustawienie systemu wynagrodzeń w sposób zgodny z nowymi przepisami. Niemniej pracujemy nad aktualizacją programu wpierającą użytkowników w rozliczeniu tych świadczeń w większym stopniu niż aktualna wersja.
Renata Kotecka
2 lutego 2015 o godzinie 07:44 #2

Komentuj

Adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem (*).