0 komentarzy

Składki ZUS a optymalizacja podatkowa

Przedsiębiorca prowadzący własną działalność gospodarczą ma dwa sposoby rozliczania opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne. Warto o tym pamiętać w okresach, w których wykazywana jest strata lub minimalny zysk, ponieważ wybór sposobu ma wpływ na odliczenia podatkowe.

Składki na własne ubezpieczenie społeczne opłacone przez osoby fizyczne prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą można rozliczać w dwóch modelach:

  1. odliczenia składek od dochodu (art. 26 ust. 1 ustawy o PIT) lub
  2. zaliczania składek do kosztów prowadzonej działalności (art., 26 ust. 13a ustawy o PIT).

Jeżeli przedsiębiorca wykazuje odpowiednio duży dochód, wybór modelu rozliczenia nie ma wpływu na kwotę podatku dochodowego (dokładniej: w sytuacji, gdy dochód jest na tyle duży, że przedsiębiorca zdoła odliczyć od niego wszystkie opłacone w danym roku składki). Jeśli jednak przedsiębiorca wykazuje stratę lub niewielki dochód, powinien wybrać model zaliczenia składek w koszty prowadzonej działalności. Dlaczego? Możliwość odliczenia od dochodu wydatków na ubezpieczenie społeczne przysługuje podatnikowi wyłącznie w roku, w którym dokonał zapłaty tych składek. Jeśli więc nie ma dochodu nie może odliczyć poniesionych kosztów i traci taką możliwość w kolejnych latach. Dlatego w takim wypadku lepiej zaliczać składki do kosztów prowadzonej działalności. W ten sposób podatnik powiększa stratę za dany rok, jednak będzie mógł ją rozliczać w kolejnych pięciu latach obrachunkowych swojej działalności.

Opisana powyżej możliwość wyboru modelu rozliczenia dotyczy tylko składek na ubezpieczenie społeczne. Inne składki ZUS rozliczane są wg jednego modelu: składki na ubezpieczenie zdrowotne odliczane są od podatku dochodowego, natomiast składki na Fundusz Pracy zaliczane do kosztów prowadzonej działalności.

W prowadzeniu biznesu mogą zdarzyć się „chude lata” lub okresy wzmożonego inwestowania, którym towarzyszą straty lub minimalne zyski. Warto pamiętać, że w takich okresach wydatki na ubezpieczenie społeczne mogą stać się elementem optymalizacji polityki podatkowej.

Podziel się:

Komentarze

Brak komentarzy. Wyraź swoją opinię jako pierwszy!

Komentuj

Adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem (*).