0 komentarzy

Resort Finansów: dopisek „VAT-MP” nie uprawnia do natychmiastowego odliczenia VAT

Ministerstwo finansów orzekło, że odbiorca faktury oznaczonej jako „VAT-MP”, nie może od razu odliczyć od niej VAT. Innego zdania są eksperci podatkowi. Fiskus radzi odbiorcom takich faktur, aby je weryfikowali u nadawców – czy rozliczają się oni według metody kasowej, czy nie.

Od 1 stycznia 2013 r. zmieniły się przepisy regulujące kwestie wystawiania faktur metodą kasową. Do 31 grudnia ub. r. faktury takie należało oznaczać dopiskiem „VAT-MP”, podczas gdy od stycznia, zamiast „VAT-MP” na fakturze winien się znaleźć dopisek „metoda kasowa”.

Pomimo zmiany przepisów, niektórzy kontrahenci (tzw. mali podatnicy) nadal wystawiają faktury sprzedaży, stosując stary dopisek. Błędne oznaczenie faktury powoduje – teoretycznie, ale zgadzają się z tą tezą eksperci podatkowi – że dokument taki można potraktować jako zwykłą fakturę VAT i nie uznać go jako faktury wystawionej metodą kasową. Odbiorcy w ten sposób zyskiwaliby możliwość natychmiastowego odliczenia VAT od nieprawidłowo oznaczonych dokumentów zakupu. Jak doniosła Rzeczpospolita, inną opinię na ten temat ma Ministerstwo Finansów. Z udzielonej przez resort gazecie odpowiedzi wynika jasno, że odbiorcy faktur zakupu oznaczonych w sposób nieprawidłowy dopiskiem „VAT-MP”, powinni najpierw sprawdzić u wystawcy dokumentu, czy rozlicza się on metodą kasową. Jeśli tak, kontrahent powinien ponownie wystawić fakturę z poprawnym dopiskiem lub wystawić notę korygującą. I w takiej sytuacji przedsiębiorca nie może odliczyć VAT od tej faktury – do czasu, aż jej nie ureguluje.

Tym samym Ministerstwo Finansów jednoznacznie stwierdziło, że przepisy regulujące rozliczenia podatkowe metodą kasową stosuje się także do faktur nieprawidłowo oznaczonych dopiskiem „VAT-MP”, nawet jeśli dokumentują one zakupy dokonane już po 31 grudnia 2012 r.

Mali podatnicy (czyli przedsiębiorcy o obrocie rocznym nieprzekraczającym 1,2 mln euro) mają prawo rozliczać się w oparciu o metodę kasową. Aby przejść na ten tryb rozliczenia, należy o tym poinformować naczelnika właściwego urzędu skarbowego. Po tej decyzji, od rozpoczęcia kolejnego kwartału przedsiębiorca zobowiązany jest wystawiać faktury sprzedażowe z dopiskiem „metoda kasowa”.

 

Podziel się:

Komentarze

Brak komentarzy. Wyraź swoją opinię jako pierwszy!

Komentuj

Adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem (*).