1 komentarz

Będzie publiczny rejestr dłużników podatkowych

Ministerstwo Finansów planuje wprowadzenie publicznego rejestru dłużników. Na czarną listę mogą trafić podatnicy, których zaległości podatkowe lub celne przekraczają 500 zł.

 

Resort finansów chce znowelizować ustawę o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Jedną z zaplanowanych zmian jest wprowadzenie Rejestru Dłużników Należności Publicznoprawnych. To rodzaj „czarnej listy”, na którą mieliby być wpisywani podatnicy uchylający się od zapłacenia daniny – podatku lub cła – jak również zobowiązań wynikających z Kodeksu karnego skarbowego. Rejestr ma być ogólnodostępny i funkcjonować niezależnie od działających dziś rejestrów dłużników.

Utworzenie publicznej listy podatników uchylających się od zapłaty zobowiązań skarbowych ma na celu zwiększenie skuteczności ściągania danin przez fiskusa. Wedle planów resortu, dłużnik, wobec którego ma być wszczęte administracyjne postępowanie egzekucyjne, ma najpierw zostać zawiadomiony o możliwości wpisania do rejestru. Będzie obowiązywał 30-dniowy okres, w którym podatnik będzie mógł uregulować zobowiązania podatkowe bez wpisania na czarną listę. Niezapłacenie należności skutkować będzie umieszczeniem informacji o podatniku w rejestrze i rozpoczęciem procedury egzekucyjnej. Uregulowanie zaległych danin spowoduje z kolei skreślenie z listy.

W pierwszym okresie działania rejestru, mają do niego trafiać podatnicy, którzy zalegają ze spłatą należności podatkowych i celnych na podstawie decyzji, od których nie przysługuje już odwołanie (tzw. decyzji ostatecznych).

Zapowiedzi Ministerstwa Finansów w sprawie utworzenia rejestru dłużników niezbyt dobrze współbrzmią z ogłoszoną niedawno przez ten sam resort inną nowiną – planowanego różnicowania stawek odsetek karnych – niższych dla rzetelnych oraz wyższych dla krnąbrnych podatników (pisaliśmy o tym niedawno na naszym blogu). Mamy zatem taką sytuację, w której z jednej strony rzetelni podatnicy mają płacić o połowę niższe odsetki za zwłokę w spłacie danin, ale z drugiej strony, tym samym podatnikom w przypadku zalegania ze spłatą podatku będzie grozić rychłe wpisanie na publicznie dostępną listę dłużników. Jaki zatem pożytek z niższych odsetek?

Dziś nie wiadomo jeszcze, kiedy dokładnie zostanie uruchomiony rejestr, ale należy się spodziewać, że stanie się to nawet w pierwszej połowie 2015 r.

Podziel się:

Komentarze

Oby taki rejestr został upubliczniony jak najszybciej...
16 września 2014 o godzinie 23:17 #1

Komentuj

Adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem (*).