0 komentarzy

Planując promocje, myśl też o podatku!

W handlu trwa już przedświąteczna gorączka – okres spektakularnych promocji i „żniw w sprzedaży”. Po zmianie ustawy o VAT, od stycznia 2014 r. niektóre formy promocji należy opodatkować inaczej niż w ubiegłych latach.

Jedną z najpopularniejszych i najchętniej stosowanych przez sprzedawców form promocji jest przyznawanie w ramach sprzedaży kilku sztuk produktów, dodatkowej, gratisowej sztuki (trzy produkty w cenie dwóch, cztery w cenie trzech itd.). Niekiedy ta dodatkowa, promocyjna sztuka nie jest gratisem, lecz ma zasadniczo obniżoną cenę – o kilkadziesiąt procent lub do symbolicznej złotówki czy jednego grosza. Do końca 2013 r. sprzedawcy nie mieli kłopotów z rozliczaniem VAT od tego typu promocji. Sprzedając np. trzy produkty w cenie dwóch, odpowiednio pomniejszali podstawę opodatkowania, czyli innymi słowy udzielali kupującemu rabatu. Dziś już to nie jest takie proste, mamy bowiem inne przepisy i równocześnie w tej sprawie zmienia się stanowisko fiskusa.

Uwaga na VAT od gratisów

Obowiązująca od stycznia 2014 r. nowelizacja ustawy o VAT wprowadza co prawda art. 29a ust. 7 pkt 2, ale organy skarbowe akurat w przypadku promocji typu „trzy produkty w cenie dwóch” mogą nie zgodzić się na to, by podatnik zmniejszył podstawę opodatkowania dla towaru przekazanego w ramach promocji kupującemu. Świadczy o tym interpretacja nr IBPP1/443-895/13/AS z 7 stycznia 2014 wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach. Wynika z niej, że produkty, które firma przekazywała klientom w ramach promocji jako gratisy, należało traktować jako nieodpłatne przekazanie towaru i tym samym odprowadzić podatek należny.

Sprzedawcy organizujący promocje powinni być bardzo ostrożni, szczególnie w zakresie planowania logistyki promocji typu „trzy w cenie dwóch”. Wskazówki, jak należy uniknąć ryzyka podatkowego, wynikają wprost z ww. interpretacji wydanej na wniosek spółki prowadzącej handel detaliczny. Spółka ta prowadziła działania promocyjne w formie „kup trzy produkty w cenie dwóch". Klienci, kupując określoną liczbę towarów, otrzymywali dodatkowo o jeden towar więcej i płacili za wszystkie trzy cenę odpowiadającą wartości dwóch towarów. Towary objęte promocją (wydawane jako gratis) nie były zapakowane czy połączone razem z towarami promocyjnymi, lecz wydawano je przy kasie lub w punkcie obsługi klienta. Klient sam więc decydował o odbiorze dodatkowego towaru. I to właśnie m.in. ze względu na tak zorganizowaną logistykę promocji Izba Skarbowa orzekła:

 „Odnosząc przedstawiony wyżej stan faktyczny do powołanych w sprawie przepisów stwierdzić należy, że w ocenie tut. organu, nie mamy do czynienia z rabatem lecz z nieodpłatnym wydaniem towaru. Klient ma bowiem możliwość wyboru, czy chce, czy nie chce odebrać dodatkowy produkt. Dodatkowy produkt nie jest połączony w jedno opakowanie z pozostałymi dwoma produktami, zatem to wyłącznie klient, kierując się swoimi subiektywnymi potrzebami, decyduje czy gratis odbierze, czy nie. Ponadto towar ten może odebrać dopiero przy kasie lub w zupełnie innym punkcie sklepu po dokonaniu zapłaty za kupione towary. Tak więc w sytuacji, gdyby towar objęty promocją kupującego faktycznie nie interesował, mógłby zrezygnować z jego odbioru”.

Jak zatem przeprowadzić promocję typu „trzy w cenie dwóch”, aby zmniejszyć ryzyko podatkowe:

  1. należy połączyć w całość towary promocyjne z gratisami (np. w jedno opakowanie),
  2. połączenie w całość towaru promocyjnego z gratisem ma jeszcze o tyle znaczenie, że zakup takiego pakietu nie powinien dawać kupującemu wyboru, czy gratis odebrać czy nie (gratis stanowi integralną część jednego kupowanego pakietu),
  3. sprzedający może rozważyć odejście od gratisu na rzecz oferowania dodawanego towaru po symbolicznej cenie – złotówki lub grosza. Sprzedaż takiego produktu będzie co prawda opodatkowana, ale przy zachowaniu minimalnej podstawy. W efekcie sprzedający udzieli rzeczywistego rabatu, którego nie będzie można zakwestionować.

Warto na koniec dodać, że wspomniana wyżej interpretacja została zaskarżona i WSA w Krakowie wydał w tej sprawie wyrok (sygn. akt I SA/Kr 831/14, wyrok z dn. 29 sierpnia 2014), również niekorzystny dla skarżącej spółki.

Podziel się:

Komentarze

Brak komentarzy. Wyraź swoją opinię jako pierwszy!

Komentuj

Adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem (*).