0 komentarzy

Odzyskać VAT jak najszybciej

W Polsce obowiązuje jeden z najdłuższych w Unii Europejskiej okres oczekiwania na zwrot nadpłaconego podatku VAT
(tzw. naliczonego). To 60 lub 180 dni. Pod pewnymi warunkami można jednak postarać się o jego skrócenie do 25 dni…

Najdłuższy, 180-dniowy termin zwrotu nadpłaconego podatku VAT naliczonego obowiązuje tych przedsiębiorców, którzy w danym okresie rozliczeniowym (miesiącu lub kwartale, zależnie od przyjętego trybu rozliczeń) nie wykonali na terytorium Polski żadnej sprzedaży (czynności podlegającej opodatkowaniu). W takich sytuacjach, dodatkowo do deklaracji przedsiębiorca zobowiązany jest złożyć umotywowany wniosek. Jeśli jednak dokona sprzedaży opodatkowanej (przepisy nie precyzują kwestii liczby ani wartości minimalnej transakcji), czas oczekiwania na zwrot wynosi 60 dni. Warto tu od razu dodać, że jeśli urząd postanowi zweryfikować tzw. „zasadność zwrotu”, przewidziany termin zwrotu ulega... przesunięciu o czas prowadzonego postępowania sprawdzającego.

Przedsiębiorca, mający w perspektywie oczekiwanie 180 dni na zwrot nadpłaconego podatku, może starać się skrócić ten czas do 60 dni, pomimo niewykazania żadnej sprzedaży w okresie rozliczeniowym. W tym celu konieczne jest ustanowienie i złożenie do urzędu zabezpieczenia majątkowego o wartości wnioskowanego zwrotu. Może ono mieć formę gwarancji bankowej, poręczenia bankowego lub weksla z poręczeniem banku, ewentualnie czeku potwierdzonego przez ten bank, który obsługuje przedsiębiorcę w kraju. Ustanowienie poręczenia w powyższych formach jest dla przedsiębiorcy i czasochłonne i skomplikowane, a dla niektórych może nie być możliwe do uzyskania, jednak w określonych sytuacjach może opłacać się podjąć wysiłek, by odzyskać środki finansowe cztery miesiące wcześniej!

Przedsiębiorcy ubiegający się o zwrot podatku w normalnym, 60-dniowym trybie, mają również możliwość skrócenia tego okresu do 25 dni. Przywilej ten dotyczy wyłącznie przedsiębiorców rzetelnie regulujących swoje zobowiązania. Dokładniej: jeżeli zobowiązania, z tytułu których wynika zwrot, zostały już w całości opłacone przez przedsiębiorcę, może on dołączyć do deklaracji wniosek o zwrot w termin 25-dniowym. Należy się jednak liczyć z tym, że jeśli zobowiązania zapłacono tylko w części, urząd nie wyda zgody na szybszy zwrot i wypłaci nadpłacony podatek dopiero po dwóch miesiącach.

 

Podziel się:

Komentarze

Brak komentarzy. Wyraź swoją opinię jako pierwszy!

Komentuj

Adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem (*).