0 komentarzy

Odsetki od... urzędu?

W praktyce biznesowej zdarzają się przypadki nadpłacenia VAT. Jeśli stało się tak z powodu winy lub błędu naczelnika Urzędu Skarbowego, podatnik może żądać nie tylko zwrotu nadpłaty, ale również odsetek.


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie przyznał rację podatnikowi, który dochodził zwrotu nadpłaconego podatku, a następnie domagał się od urzędu zapłaty odsetek (wyrok z 5 lutego br. sygn. akt III SA/Wa 2489/13). Choć wyrok nie jest prawomocny, niesie nadzieję dla tych, którzy mają siły i walczą o sprawiedliwość.

Od urzędu także można domagać się odsetek

Sprawa dotyczy podatku, którego zapłata została wymuszona przez naczelnika Urzędu Skarbowego. Podatnik nabył środek transportu w kraju UE i wystąpił do urzędu o wydanie zaświadczenia zwalniającego z obowiązku zapłaty podatku. Zaświadczenie miało być wydane z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia. Naczelnik jednak wydał postanowienie, w którym odmówił wystawienia dokumentu, zmuszając tym samym podatnika do zapłaty daniny.

Po zapłaceniu podatku, podatnik wniósł skargę do Izby Skarbowej, która wydała nieprzychylną dla niego decyzję. Nie poddawał się jednak i zaskarżył decyzję fiskusa do warszawskiego WSA. W wyroku sąd odrzucił stanowisko Izby Skarbowej i nakazał zwrócić podatnikowi nadpłacony VAT. Zwrot nie uwzględniał jednak odsetek. Podatnik wystąpił więc do naczelnika z wnioskiem o wypłatę odsetek od nadpłaconego podatku i znów spotkał się z odmową. Zdecydował się więc ponownie zaskarżyć decyzję naczelnika do Izby Skarbowej, która i tym razem odrzuciła jego skargę. Sprawa o zapłatę odsetek trafiła do sądu, który zgodził się z argumentacją podatnika, uznając, że odsetki należy policzyć od dnia nadpłacenia podatku.

Na koniec, warto podkreślić dwa szczegóły:

Po pierwsze, w ordynacji podatkowej są przepisy wskazujące na zapłatę odsetek w przypadku uchylenia decyzji (liczonych od dnia powstania nadpłaty). Brak jednak sprecyzowanych przepisów dot. zapłaty odsetek w przypadku uchylonego postanowienia (czyli sytuacji opisanej powyżej).

Po drugie, sąd w wyroku podkreślił, że podatnikowi należy się zapłata odsetek także w sytuacji, gdy nie wynika to wprost z ordynacji podatkowej.

 

Podziel się:

Komentarze

Brak komentarzy. Wyraź swoją opinię jako pierwszy!

Komentuj

Adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem (*).