0 komentarzy

Odsetki na rachunku firmowym stanowią przychód

Od początku tego roku zmieniła się zasada rozliczania odsetek od środków, lokat i inwestycji prowadzonych na rachunkach firmowych. Stanowią one przychód, który należy ewidencjonować.

Owszem, przy obecnym poziomie stóp procentowych kwoty odsetek od środków zgromadzonych na firmowych rachunkach bankowych są niewielkie. Ale porządek w papierach musi być. A nie wszyscy przedsiębiorcy są świadomi (inni z kolei nie pamiętają), że z początkiem tego roku zmieniła się zasada rozliczania odsetek od oszczędności, lokat i innych form inwestowania tworzonych na firmowych rachunkach. Od stycznia br. obowiązuje znowelizowana ustawa o PIT, której art. 14 ust. 2 pkt 5 jednoznacznie stwierdza, że przychód przedsiębiorcy stanowią odsetki od środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach prowadzonych w związku z jego działalnością gospodarczą. Przychodem przedsiębiorcy są nie tylko odsetki od dostępnych środków finansowych, ale również od lokat czy innych form oszczędzania i inwestowania tworzonych na rachunkach firmowych, przy czym do takich należy zaliczyć zarówno rachunki bankowe, jak i inne rachunki prowadzone np. w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych. 

Przedsiębiorca rozróżnia rachunki firmowe od prywatnych

W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą powyższe przepisy dotyczą wyłącznie odsetek dla rachunków prowadzonych w związku z działalnością firmy. Dla rachunków niezwiązanych z prowadzoną działalnością (osobistych, prywatnych) odsetki od środków pieniężnych, lokat czy innych form oszczędzania i inwestowania uznaje się jako przychody z kapitałów pieniężnych (odprowadzany jest od nich zryczałtowany podatek, tzw. „podatek Belki”). Dlatego też przedsiębiorca powinien rozpoznawać i ewidencjonować kwoty odsetek wpływające na rachunki firmowe. Zwróćmy uwagę, że banki wraz z naliczeniem odsetek na rachunkach prywatnych automatycznie potrącają podatek Belki. W przypadku naliczenia odsetek na rachunkach biznesowych podatek taki nie jest potrącany. Odpowiednie rozliczenia podatkowe pozostają więc w gestii przedsiębiorcy.

Dla porządku trzeba o tym pamiętać

Tak jak mamy prawo zaliczać w koszty opłaty związane z prowadzeniem rachunków firmowych, opłaty za przelewy i inne prowizje, tak z drugiej strony, jako przedsiębiorcy, zobowiązani jesteśmy doliczać do przychodów wszelkie odsetki uznawane na rachunkach firmowych. Biurom rachunkowym warto więc udostępniać wyciągi z rachunków z ewidencją odsetek lub przynajmniej przekazywać w okresach rozliczeniowych właściwe daty uznania rachunków wraz z kwotami. Innym rozwiązaniem może być integracja oprogramowania finansowo-księgowego z obsługą bankowości elektronicznej, co pozwoli w sposób automatyczny bezbłędnie rozliczać i księgować przychody uzyskane w postaci odsetek.

Podziel się:

Komentarze

Brak komentarzy. Wyraź swoją opinię jako pierwszy!

Komentuj

Adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem (*).