5 komentarzy

Odliczenia VAT: faktura pilnie potrzebna!

Znowelizowana ustawa o VAT poszerza zakres dat, w jakim sprzedający może wystawiać faktury. Nabywcom będzie jednak zależało na jak najszybszym otrzymywaniu faktur, ponieważ bez nich nie będzie możliwe odliczenie podatku.

Nowa ustawa poszerza zakres dat, w jakim podatnik może wystawić fakturę: od 30 dni przed aż do 15. dnia miesiąca następującego po dokonaniu sprzedaży. Dla odliczeń VAT ustawa wprowadza istotne zmiany. Pierwsza z nich polega na tym, że obowiązek podatkowy nie powstaje już z datą wystawienia faktury (tak było do końca 2013 r.), lecz powiązany jest z datą dostawy towaru lub wykonania usługi. Druga zmiana to możliwość odliczenia podatku w okresie rozliczeniowym, nie wcześniej niż w tym, w którym podatnik uzyskał fakturę.

Art. 86 ustawy wskazuje, że do odliczenia podatku konieczne jest spełnienie dwóch warunków:

- w okresie rozliczeniowym powstał obowiązek podatkowy (podatnik otrzymał towar lub na jego rzecz świadczona została usługa),

- podatek jest odliczany nie wcześniej niż w okresie, w którym podatnik otrzymał fakturę (lub dokument celny).

To oznacza, że do prawidłowego odliczenia VAT nabywca zmuszony jest śledzić dwie różne kategorie zdarzeń: moment dostawy towaru (lub wykonanej usługi) oraz moment uzyskania faktury od sprzedawcy.

Późniejszy odbiór faktury opóźni odliczenia!


W nowej rzeczywistości prawnej nabywcom będzie zależało na jak najszybszym uzyskaniu faktur do celów rozliczeń podatku VAT, co najlepiej pokazuje poniższe przykłady:

Przykład 1.

Firma X korzystała przez cały marzec z usług firmy Y. Obowiązek podatkowy przypadł na marzec. Firma Y wystawiła fakturę z tytułu świadczonych usług ostatniego dnia marca, ale firma X odebrała fakturę już w kwietniu. Z tego powodu odliczenie podatku możliwe jest dopiero w deklaracji za kwiecień, czyli 25 maja.

Warto tu dodać, że gdyby firma X rozliczała się kwartalnie, podatek odliczyłaby dopiero 25 lipca!

Przykład 2.

Firma A kupiła w firmie B towar 20 kwietnia. Sprzedający wystawił fakturę w pierwszych dniach maja i w tym samym miesiącu dokument trafił do firmy A. Choć obowiązek podatkowy przypadł na kwiecień, z tytułu odbioru faktury w maju, nabywca odliczy VAT dopiero w deklaracji za maj, czyli 25 czerwca.

Nawet jeśli następuje znaczne opóźnienie w odbiorze faktury zakupu, nabywca ma prawo do odliczenia dopiero w okresie, w którym tę fakturę uzyska. Do odliczenia upoważnia także duplikat (jeśli faktura do nabywcy nie dotarła). Odliczenie na podstawie duplikatu dokonywane jest w okresie, w którym duplikat trafił do podatnika.

Przedsiębiorcy, którym zależy na szybkim odliczaniu podatku (to zapewne zdecydowana większość podatników), powinni uzgodnić ze swoimi dostawcami optymalne terminy wystawiania faktur oraz sposoby ich szybkiego i niezawodnego przekazania.

Warto w tym kontekście zauważyć, że najszybszym sposobem na wymianę faktur jest forma elektroniczna. Wystawienie takiej faktury zajmuje zapewne tyle samo czasu co papierowej, ale za to czas przesłania do odbiorcy liczy się w sekundach. W obecnym porządku prawnym odbiorcy powinni rozważyć dodatkowe korzyści z elektronicznej formy odbierania faktur.

Podziel się:

Komentarze

Witam, jeśli skan FV zostanie otrzymany mailem pod koniec Stycznia a oryginał dotrze pocztą w Lutym, kiedy mogę odliczyć VAT?
Aneta (83.4.*.*)
5 lutego 2014 o godzinie 14:31 #1
Do Aneta
Jeśli otrzymuje Pani ostatecznie fakturę w formie papierowej, pocztą, to prawo do odliczenia nastąpi w momencie otrzymania przesyłki pocztowej. W momencie otrzymania skanu mogłaby Pani odliczyć VAT, tylko jeśli potraktowałaby Pani ten skan jako fakturę elektroniczną. Niemniej w sytuacji, gdy później otrzymuje Pani dokument papierowo, taka interpretacja budzi wątpliwości co do jej zasadności.
Renata Kotecka
5 lutego 2014 o godzinie 15:14 #2
A jak jest w przypadku faktur dotyczących odwrotnego obciążenia. Czy tu też trzeba spełnić warunek "fizycznego" posiadania faktury? Czy skoro dostawa była np. w styczniu i faktura jest wystawiona z datą styczniową ale wpłynęła w lutym to kiedy podatnik ma prawo odliczyć VAT.
AnSt (83.25.*.*)
11 lutego 2014 o godzinie 09:20 #3
Też jestem zainteresowana sposobem prawidłowego rozliczenia vatu w przypadku odwrotnego obciążenia na przełomie miesięcy.Np.zakup złomu miał miejsce 31.01.2014 (powstał obowiązek podatkowy), frę sprzedawca wystawi nam 15.02.2014, w/w faktura wpłynie do nas np.01.03.2014. Jak wtedy zachować się z vatem należnym i naliczonym?
ania (95.49.*.*)
11 lutego 2014 o godzinie 10:43 #4
Odpowiedź dla ania i AnSt:
Proszę zwrócić uwagę na Art. 86 pkt 10 b 3 - według mnie to wyjątek dla odliczeń VAT z odwrotnym obciążeniem. MPOP będzie według mnie powstawał na zasadach ogólnych, czyli w dacie dostawy. A prawo do odliczenia powstanie w okresie, w którym powstał MPOP, a nabywca naliczył i wykazał podatek należny. Kłopot może powstać wówczas, gdy nabywca otrzymał towar opodatkowany według zasad odwrotnego obciążenia, ale dostawca nie wystawi faktury. Jak wówczas ustalić prawidłową podstawę do opodatkowania? Proponuję wystąpić w tej sprawie o interpretację indywidualną. :-)
Bogdan Zatorski
14 lutego 2014 o godzinie 13:03 #5

Komentuj

Adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem (*).