2 komentarze

Nadchodzi ważna zmiana dla mikrofirm

Pojawił się nowy Projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości. Wprowadza on uproszczenia w zakresie sprawozdawczości finansowej dla jednostek mikro. Obejmują one możliwość sporządzania znacznie skróconego sprawozdania finansowego (jedynie podstawowe informacje w bilansie oraz rachunku zysków i strat). Ważna informacja jest taka, iż zastosowanie przez jednostki uproszczeń przewidzianych w projekcie nie jest obowiązkowe, stanowi jedynie opcję dla jednostki, która spełnia określone kryteria.

Projekt dotyczy Mikroprzedsiębiorstw, które na dzień bilansowy nie przekroczyły dwóch z trzech z poniższych kryteriów:

  • suma bilansowa 350 000 EUR,
  • przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów 700 000 EUR,
  • przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym 10.

Wg publikacji GUS mikroprzedsiębiorstw spełniających powyższe warunki jest w Polsce ok. 21 760.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia i będzie miała zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy kończący się po dniu wejścia w życie ustawy.

Podziel się:

Komentarze

Więcej na ten temat dziś tu: http://bit.ly/174amkb
7 sierpnia 2013 o godzinie 08:36 #1
Także tu: http://wyborcza.biz/Firma/1,101618,14431333,Ulatwienia_dla_mikrospolek__Bedzie_bardzo_prosta_ksiegowosc.html :-)
27 sierpnia 2013 o godzinie 14:19 #2

Komentuj

Adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem (*).