2 komentarze

Nadchodzą spore zmiany w rachunkowości

Sejm implementuje dyrektywę upraszczającą rachunkowość mikro firm, a równolegle rząd planuje zmiany ordynacji podatkowej. Eksperci jednak są zgodni: zmiany w ordynacji będą trwały latami i dziś ciągle jest jeszcze wiele niewiadomych.


Niemal jednogłośnie Sejm przyjął nowelizację ustawy o rachunkowości, implementującą w Polsce dyrektywę (2013/34/UE) Parlamentu Europejskiego i Rady. Zmiana upraszcza i skraca sprawozdania finansowe, składane przez mikro przedsiębiorstwa. W sprawozdaniach mają być uwzględniane jedynie podstawowe informacje z bilansu oraz rachunku zysków i strat. Nowelizacja znosi obowiązki sporządzania sprawozdań z działalności oraz dodatkowych informacji, jednak pod warunkiem umieszczenia niektórych danych (mowa tu o zobowiązaniach finansowych, gwarancjach i poręczeniach) w informacjach dołączonych do bilansu.

Wg dyrektywy, do grona mikro przedsiębiorstw należą spółki akcyjne, spółki z o.o., spółki komandytowo-akcyjne oraz tworzone przez nie spółki osobowe, które w ciągu roku obrachunkowego i w roku poprzednim nie przekroczyły dwóch z trzech kryteriów:

  • 3 mln zł przychodów netto ze sprzedaży,
  • 1,5 mln zł sumy bilansowej,
  • 10. osób przeciętnego zatrudnienia (średnio w ciągu roku).

Nowelizacja poszerzy katalog mikro przedsiębiorstw, m.in. o osoby fizyczne oraz należące do osób fizycznych spółki cywilne, spółki jawne oraz partnerskie, jeżeli przychody netto tych podmiotów wyniosły co najmniej 1,2 mln euro, ale w poprzednim roku obrachunkowym nie więcej niż 2 mln euro. Szacuje się, że łącznie w Polsce katalog mikro firm obejmie ok. 30 tys. przedsiębiorstw. 

Nowelizowana ordynacja, nowy kodeks podatkowy…


Nowelizacja ustawy to nie jedyna zmiana w rachunkowości. Obecnie wiadomo, że w przyszłym roku czeka nas nowelizacja Ordynacji Podatkowej. Jednym z autorów zmian jest Ministerstwo Gospodarki, które sformułowało projekty w oparciu o postulaty zgłaszane przez przedsiębiorców. Wśród pomysłów resortu znalazły się m.in.:

  • wprowadzenie zasady ogólnej zaufania do podatnika oraz rozstrzygania na jego korzyść wątpliwości interpretacyjnych,
  • wprowadzenie karty rzetelnego podatnika, która dawałaby różnego rodzaju przywileje(!),
  • konieczność upraszczania procedur oraz postulaty informatyzowania administracji w celu redukcji kosztów jej funkcjonowania.

Ponadto, omawiana jest m.in. zmiana roli urzędów skarbowych, które, zdaniem przedsiębiorców, powinny obsługiwać, a nie kontrolować podatników. Przedsiębiorcy wskazują również na konieczność zmiany przepisów w celu minimalizacji przypadków nadużywania prawa przez organy podatkowe. Już dziś wiele kontrowersji wzbudza proponowana przez Ministerstwo Finansów klauzula przeciw unikaniu opodatkowania, której celem jest uszczelnienie systemu podatkowego.

Równolegle do prac nad nowelizacją obecnej ordynacji podatkowej, w tym roku ma zostać powołana specjalna komisja ekspercka, której zadaniem będzie wypracowanie założeń dla nowego kodeksu podatkowego. Ma on docelowo zastąpić obecną ordynację. Ta 15. osobowa komisja, złożona z przedstawicieli sądownictwa administracyjnego, świata nauki, resortu finansów oraz organizacji przedsiębiorców i doradców podatkowych, ma projektować zmiany do końca 2015 r.. Następnie rozpoczną się prace nad nową ustawą, która ma zostać wypracowana do końca 2017 r.
Eksperci jednak już dziś poddają jednak w wątpliwość, czy w świetle przyszłorocznych wyborów parlamentarnych, uda się wypełnić ten plan.

 

Podziel się:

Komentarze

Uproszczenia dla mikrofirm są już uchwalone przez sejm :-)
Informer (77.79.*.*)
14 lipca 2014 o godzinie 09:06 #1
Świetna sprawa, czekamy teraz na podpis głowy państwa ;)
24 lipca 2014 o godzinie 18:44 #2

Komentuj

Adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem (*).