0 komentarzy

Ministerstwo zapowiada proporcje w odliczaniu VAT

W Ministerstwie Finansów trwają prace nad kolejną nowelizacją ustawy o VAT, która wedle zapowiedzi resortu, ma wejść w życie 1 stycznia 2015 r. Ustawa zmieni m.in. zasady proporcjonalnego odliczenia VAT dla towarów i usług, wykorzystywanych do tzw. celów mieszanych.

 

Rządowe Centrum Legislacji informuje o trwających pracach nad nowelizacją ustawy o VAT (projekt o numerze ZD99). Przepisy wprowadzą istotne zmiany, m.in. dla tych podatników, którzy pomniejszają podatek należny w związku z nabyciem towarów i usług do wykorzystania w celach mieszanych, czyli po części do użytku związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą, a w pozostałej części do użytku prywatnego (w tym do działalności nie podlegającej zwolnieniu VAT).
Wedle zapowiedzi resortu finansów, podatnik będzie mógł uzgadniać z naczelnikiem właściwego urzędu skarbowego proporcję odliczenia podatku od towarów i usług nabytych do celów mieszanych. Podatnik ma wnioskować do naczelnika o uznanie sposobu określania proporcji, przedstawiając „dokumenty zawierające dane i wyjaśnienia”, w celu potwierdzenia prawidłowości wyliczonej proporcji. Dziś nie wiemy, w jakim trybie miałaby przebiegać taka weryfikacja, ani jakiego rodzaju danymi należy uzasadniać takie wnioski.

Zapowiadana przez ministerstwo zmiana w ustawie, na pierwszy rzut oka pociąga za sobą konieczność wprowadzenia precyzyjnych przepisów, w zakresie zasad korygowania VAT dla uwzględnienia wyliczonych proporcji; jak również określenia zasad modyfikowania parametrów ustalonych proporcji (czasem bowiem raz ustalone parametry mogą ulegać zmianom). Dziś wiadomo, że projekt zakłada korygowanie przez podatnika podatku należnego o kwoty wynikające z ustalonej z organem podatkowym proporcji.

Będziemy się przyglądać proponowanym przez ustawodawcę zmianom, aby jak najwcześniej określić zakres koniecznych modyfikacji w oprogramowaniu wspomagającym zarządzanie i poinformować Państwa o nich.

Ministerstwo Finansów uzasadnia nowelizację bazując na konieczności dostosowania przepisów VAT do prawa unijnego – czyli uwzględnieniu w ustawie wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-511/10 w powiązaniu z wyrokiem w sprawie C-437/06, a także konieczności uwzględnienia wyroków NSA co do zgodności krajowych przepisów z prawem UE (wskazywane sygn. akt I FSK 268/12 oraz I FSK 577/12).

Obok opisanych powyżej, w nowelizacji przyjęte zostaną także inne zmiany. Ważne nowości to:

  • określenie limitu 20 000 zł (transakcji dokonanej przez jednego podatnika w jednym dniu), powyżej którego będzie obowiązek stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia;
  • poszerzenie katalogu towarów, wobec których stosuje się mechanizm odwrotnego obciążenia m.in. o telefony komórkowe i smartfony;
  • wprowadzenie dla sprzedawców towarów objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia zasad raportowania z transakcji;
  • doprecyzowanie zasad stosowania ulgi na złe długi, w przypadku gdy podmioty są powiązane ze sobą rodzinnie, kapitałowo, majątkowo lub przez stosunek pracy.

Więcej informacji, o projekcie nowelizacji ustawy, znajduje się pod adresem:
http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/1/projekt/227045/katalog/227063

 

Podziel się:

Komentarze

Brak komentarzy. Wyraź swoją opinię jako pierwszy!

Komentuj

Adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem (*).