0 komentarzy

Kto jest bez winy, niech pierwszy…

Wedle treści niedawnego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego można na nowo parafrazować biblijną sentencję:
kto zapłacił wszystkie faktury VAT, niech pierwszy ubiega się o przyspieszony zwrot podatku” – czyli w terminie 25 dni.

Polska Agencja Prasowa poinformowała o niekorzystnym dla podatników wyroku NSA w sprawie możliwości ubiegania się o skrócenie terminu zwrotu z urzędu skarbowego nadpłaconego podatku VAT. Brzmi on jednoznacznie – i jest prawomocny: podatnik dostane szybciej zwrot nadpłaconego VAT jedynie wtedy, gdy sam opłacił wszystkie faktury, jakie mają wpływ na wysokość kwoty VAT do zwrotu.

Ogólna zasada mówi, że zwrot podatku VAT należy się przedsiębiorcy w terminie 60 dni (na marginesie pod względem długości terminu zwrotu podatku Polska jest na jednym z ostatnich miejsc w UE). Wyjątkiem od zasady jest możliwość złożenia wniosku o skrócenie tego terminu do 25 dni. Wyrok NSA ogłoszono w sprawie wniesionej przez spółkę, która w 2009 r. wnioskowała o przyspieszony termin zwrotu. Urząd dopatrzył się wówczas, że spółka ta nie uregulowała zobowiązań z tytułu faktur VAT z wcześniejszych miesięcy, co – zdaniem urzędu – miało wpływ na kalkulację wartości podatku naliczonego. W tej sytuacji urząd odmówił wcześniejszego zwrotu podatku VAT. Przedmiotem sporu była ta właśnie kwestia, spółka bowiem wnioskowała o wcześniejszy zwrot podatku za ten miesiąc, w którym zapłaciła wszystkie faktury VAT. Nieopłacone faktury z wcześniejszych miesięcy, zdaniem spółki, nie miały wpływu na kwotę kwoty VAT do zwrotu.  Urząd skarbowy, potem Wojewódzki Sąd Administracyjny i ostatecznie NSA wydały jednak opinię i wyrok, że znaczenie ma opłacenie wszystkich faktur wykazanych w deklaracji.

Według zapisów ustawy o VAT, podatnik może otrzymać zwrot podatku w przyśpieszonym terminie, jeżeli w całości zapłaci faktury, z których wynika kwota podatku do zwrotu. Wyrok NSA z marca 2013 precyzuje zatem tę kwestię i stwierdza wyraźnie, że aby otrzymać szybciej zwrot VAT, nie wystarczy zapłacić jedynie za faktury z danego miesiąca, lecz za wszystkie otrzymane wcześniej faktury.

Ten casus w oczywisty sposób utrudnia podatnikom możliwość szybszego otrzymania nadpłaconych podatków, oczywiście o ile nie płacą w terminie swoich zobowiązań.

 

Podziel się:

Komentarze

Brak komentarzy. Wyraź swoją opinię jako pierwszy!

Komentuj

Adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem (*).