1 komentarz

Kancelaria Prezydenta RP zapowiada korzystne zmiany w prawie pracy

Jest bardzo prawdopodobne, że pod koniec tego roku poznamy pakiet zmian w prawie pracy. Mają one ułatwić małym firmom prowadzenie działalności. Nad zmianami pracuje Kancelaria Prezydenta RP, gdzie odbywały się spotkania z przedsiębiorcami w ramach Forum Debaty Publicznej.

 

Głównym kierunkiem zapowiadanych zmian ma być upraszczanie prawa dla małych firm, zmierzające do poprawy sytuacji na rynku pracy. Przedsiębiorcy, którzy z zadowoleniem popierają pomysł, zwracają uwagę na fakt, iż obowiązujący kodeks opracowano ponad 30 lat temu i wiele zapisów w nim zawartych nie jest adekwatnych do obecnych realiów rynkowych. Jedna z głównych barier wymienianych przez przedsiębiorców z sektora MSP to przepisy regulujące proces zatrudnienia oraz obowiązki informacyjne wynikające z zawartych umów o pracę. W rezultacie małe firmy, które w Polsce stanowią zdecydowaną większość przedsiębiorstw, nie chcą zawierać z pracownikami umów. Przedsiębiorcy skarżą się na bariery biurokratyczne. Zgodnie z obowiązującym kodeksem pracy muszą dopełnić szereg obowiązków informacyjnych, związanych z zawieraniem umów o pracę, przepisami BHP, rozliczaniem czasu pracy czy np. tworzeniem planów urlopowych. Przedsiębiorcy i eksperci są zdania, że ograniczenie biurokracji na tych polach, wpłynęłoby na poprawę sytuacji na rynku pracy.

Biuro Projektów Programowych Kancelarii Prezydenta RP wraz z gronem ekspertów ma jesienią pracować nad listą konkretnych zmian oraz sposobami ich wdrożenia. Dziś nie wiadomo jeszcze, na jakie konkretnie zmiany możemy liczyć. Jest natomiast nadzieja, że uproszczone i uogólnione zostaną zasady stosowania prawa pracy w MSP. Jednym z potencjalnych kierunków jest zawarcie przepisów w ogólnych normach, przerzucając na pracodawcę i pracownika kwestie doprecyzowania szczegółów – np. kiedy i w jakim zakresie korzystać z urlopu.

Zmiany popierane przez przedsiębiorców mogą być jednak skrytykowane przez związki zawodowe. Zgodnie z tym, co już powiedzieli związkowcy, należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby nowelizacje nie pozbawiały praw pracowników zatrudnionych w sektorze MSP. Nowe przepisy nie mogą naruszać konstytucyjnej równości osób zatrudnionych na umowę o pracę.

 

Podziel się:

Komentarze

Ach Ci biedni i nękani przedsiębiorcy nie mający co włożyć do garnka. Tak trzeba zrobić z pracownika niewolnika bez praw aby żyło im się lepiej i mogli w końcu wykarmić swoje dziatki które teraz biedują. Chory kraj w którym wszystko ma być podporządkowane roszczeniom tych którzy i tak mają dobrze. na szczęście jest szansa, że ta władza niedługo już odejdzie do lamusa historii a ludzie wywalczą znowu choćby podstawowe prawa człowieka - prawo do stałej pracy, godnej pracy, 8godzinnego dnia i 40 godzinnego dnia pracy, prawo do urlopu i po prostu godnego życia.
arek (212.160.*.*)
10 września 2013 o godzinie 13:43 #1

Komentuj

Adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem (*).