0 komentarzy

Fiskus o fakturowaniu zbiorczym i korektach

W nowej ustawie o VAT nie ma precyzyjnego zapisu regulującego wystawianie faktur zbiorczych oraz możliwości korygowania faktur zbiorczych, dlatego warto odwołać się do wydawanych w tej sprawie opinii fiskusa.


Do końca roku 2013 kwestie fakturowania zbiorczego regulował nieobowiązujący już zapis z rozporządzenia o fakturach (par. 9 ust. 3.), który mówił, że fakturę zbiorczą należy wystawić nie później niż w ostatnim dniu miesiąca, w którym wydawano towar lub świadczono usługi. W obecnej ustawie o VAT nie ma zapisów, które bezpośrednio odnoszą się do możliwości zbiorczego fakturowania. Budzi to uzasadnione wątpliwości podatnika – czy w ogóle można fakturować zbiorczo, a jeśli tak, to jak poprawnie identyfikować moment powstania obowiązku podatkowego, jeśli w ciągu miesiąca jednemu kontrahentowi kilkukrotnie dostarczyliśmy towar lub różne usługi? 

Izby Skarbowe dozwalają zbiorcze fakturowanie

W sprawie faktur zbiorczych oraz zbiorczych faktur korygujących dysponujemy co najmniej kilkoma opiniami Izb Skarbowych, które są zgodne co do tego, iż od stycznia 2014 r. podatnicy mają możliwość zbiorczego dokumentowania obrotu.

Pierwsza interpretacja – Izby Skarbowej w Warszawie, IPPP3/443-444/13-3/JK, z dn. 16 sierpnia 2013 r. – wyjaśnia, że od początku 2014 r. obowiązuje zasada ogólna, która pozwala wystawić fakturę do 15 dnia od końca miesiąca, w którym dostarczono kontrahentowi towar lub wykonano usługi, co nie stanowi przeszkody, by na jednym dokumencie zawrzeć wszystkie transakcje dokonane w ciągu jednego miesiąca kalendarzowego. 

Korekty faktur zbiorcze też dopuszczalne

Druga interpretacja – Izby Skarbowej w Poznaniu, ILPP2/443-391/13-4/SJ, z dn. 18 lipca 2013 r. – odnosi się do art. 106j ustawy o VAT, który przewiduje możliwość wystawienia faktury korygującej, wraz z określeniem minimalnego zakresu danych do wykazania na takim dokumencie. To oznacza, że podatnicy mogą wystawiać faktury korygujące do wszystkich wcześniej wystawionych przez siebie faktur. 

Faktury zbiorcze redukują liczbę operacji księgowych

Trzecia interpretacja została wydana na wniosek Sage, o czym pisaliśmy już na naszym blogu. Odpowiedzi (IPPP2/443-654/13-7/IŻ oraz IPPB3/423-465/13-4/MS1) jednoznacznie wskazują, że w przypadku dostarczenia jednemu kontrahentowi towarów lub usług w jednym miesiącu, podatnik nie musi wykazywać w rejestrze VAT i księgach wszystkich dat dostaw. Wystarczy w ewidencji podatkowej wykazać jedną fakturę zbiorczą z datą przypadającą na ostatni dzień miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy – jeden dla wszystkich dostaw.

Podatnik ma więc swobodny wybór, czy na fakturze zbiorczej dokumentować wszystkie dostawy (w danym miesiącu kalendarzowym) towarów i/lub usług do jednego kontrahenta, czy tylko ich część.

Podziel się:

Komentarze

Brak komentarzy. Wyraź swoją opinię jako pierwszy!

Komentuj

Adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem (*).