22 komentarze

Faktury uproszczone a zwolnienie podmiotowe od 1 stycznia 2014

Od stycznia 2014 r. przedsiębiorcy, zwolnieni z podatku VAT, mogą być w pewnych okolicznościach zobowiązani do wystawiania faktur. W takich sytuacjach faktury mogą mieć zawężony zakres danych. Przepisy precyzyjnie regulują, co na nich powinno się znaleźć, zależnie od podstawy zwolnienia podmiotowego VAT.

 

Od nowego roku, zgodnie z art. 106b, wszyscy podatnicy VAT co do zasady wystawiają faktury a nie rachunki. Jednocześnie, podatnicy zwolnieni podmiotowo ze względu na art. 113 ust. 1 i 9 (obroty do 150 tys. zł dla działających firm lub proporcjonalne dla nowych) są zwolnieni z wystawiania faktur, jednak zwolnienie to traci moc w sytuacji, gdy nabywca zażąda faktury!


Co ciekawe, owa faktura od podatnika zwolnionego może mieć znacznie węższy zakres danych w porównaniu do faktury standardowej określonej w art. 106e ustawy o VAT. Zakres danych na fakturze wystawianej przez podatnika zwolnionego ustawowo z VAT reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r., obowiązujące od początku tego roku. Zakres danych faktury zależy od podstawy prawnej (wynikającej z ustawy o VAT), na której przedsiębiorca został zwolniony z VAT. Poniżej prezentujemy wykaz danych, wymaganych do umieszczenia na fakturze dla różnego typu zwolnienia z VAT:

  1. Podatnik zwolniony na podst. art. 43 ust. 1 pkt 2-6, 8-36 lub przepisów wydanych na podst. art. 82 ust. 3

×          data wystawienia,

×          numer (według kolejności),

×          imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy oraz ich adresy,

×          nazwa (rodzaj) towaru lub usługi,

×          miara i ilość (liczba) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,

×          cena jednostkowa towaru lub usługi,

×          kwota należności ogółem,

×          umieszczenie przepisu ustawy, aktu wydanego na podstawie ustawy, przepisu dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej lub innej podstawy prawnej, zgodnie z którą podatnik stosuje zwolnienie od podatku.

 

  1. Podatnik zwolniony na podst. art. 43 ust. 1 pkt 7, 37-41

×          data wystawienia,

×          numer (według kolejności),

×          imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy oraz ich adresy,

×          nazwa usługi,

×          kwota, której dotyczy dokument.

 

  1. Podatnik zwolniony na podst. art. 113 ust. 1 i 9

×          data wystawienia,

×          numer (według kolejności),

×          imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy oraz ich adresy,

×          nazwa (rodzaj) towaru lub usługi,

×          miara i ilość (liczba) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,

×          cena jednostkowa towaru lub usługi,

×          kwota należności ogółem.

 

  1. Dla faktur dokumentujących przejazd autostradą płatną lub przejazd na odległość min. 50 km, wystawianych w formie biletu jednorazowego przez podatników uprawnionych do świadczenia przewozu osób:

×          numer i data wystawienia,

×          imię i nazwisko lub nazwa podatnika,

×          numer identyfikacji podatnika na potrzeby podatku,

×          informacje pozwalające na identyfikację rodzaju usługi,

×          kwota podatku,

×          kwota należności ogółem.

Przedstawione powyżej zakresy danych to niezbędne minimum wynikające z przepisów. Podatnik ma prawo umieszczać na fakturach dodatkowe dane. W tym miejscu należy jednak pamiętać, aby w dokumencie uproszczonym podatnik zwolniony z VAT w żadnym wypadku (np. przez omyłkę) nie wykazywał podatku należnego VAT, ponieważ, zgodnie z art. 108 ustawy, narazi go to na konieczność zapłaty podatku.

Przy okazji warto przypomnieć, że od 1 stycznia br. przedsiębiorca zwolniony podmiotowo z VAT nie jest zobligowany do wystawienia faktury. Obowiązek ten powstaje, gdy nabywca zażąda wystawienia faktury – nabywca ma takie prawo do 3 miesięcy liczonych od zakończenia miesiąca, w którym dostarczono towar lub świadczono usługę. Jednocześnie trzeba też podkreślić, że zgodnie z art. 2 pkt 31 ustawy o tym, czy dokument jest fakturą czy nie, decyduje podanie danych, które są wymagane ustawą, nie zaś sam tytuł „Faktura”. Stąd fakturą uproszczoną może być także np. paragon fiskalny, o ile zawiera on zakres danych wymaganych ww. przepisami.

Podziel się:

Komentarze

"...zwolnieni z wystawiania faktur, jednak zwolnienie to traci moc w sytuacji, gdy nabywca zażąda faktury!" chciałabym zwrócić uwagę że krajowa informacja podatkowa i urzędy skarbowe mówią co innego- nie traci się zwolnienia ani nie trzeba się rejestrować nawet jako zwolniony
ania (89.229.*.*)
10 lutego 2014 o godzinie 12:55 #1
Być może to co zapisałem nie było wyrażone precyzyjnie. Nie chodzi w tym zdaniu o utratę zwolnienia przedmiotowego czy podmiotowego z VAT, a o zwolnienie z obowiązku wystawiania faktur zapisane w Art. 106b pkt 2.
Bogdan Zatorski
10 lutego 2014 o godzinie 13:15 #2
Wiadomo, nie traci się zwolnienia podmiotowego za wystawienie faktury, ale te zmiany nie nazwałbym rewolucyjnymi, gdyż czy to się nazywa rachunek czy faktura (to tylko nazwa). Ogólnie wiecej zmian dotyczy z momentem powstania zobowiązania podatkowego np. dotyczęcego firm wysyłających np. produkt za pobraniem do klienta. pozdrawiam
25 lutego 2014 o godzinie 08:54 #3
Może dostanę tu odpowiedź - czy zwolnieni podmiotowo z VAT muszą złożyć VAT-R jako podatnik zwolniony, żeby wystawić fakturę? Od 2013 roku to było warunkiem do wystawienia faktury, a czy teraz dalej to obowiązuje?
Baribal (31.61.*.*)
1 kwietnia 2014 o godzinie 15:56 #4
Moim zdaniem, obecnie treść Art. 106b.1 mówi o obowiązkach fakturowych podatnika. Pojęcie „podatnik” jest bardzo pojemne: Art. 15-17, poza jednym wyjątkiem, nie mówi o obowiązku zgłoszenia by stać się podatnikiem. Podatnik z zasady wystawia faktury, wyjątkowo wg. Art. 106b.2 może od tego obowiązku odstąpić.
Bogdan Zatorski
2 kwietnia 2014 o godzinie 12:04 #5
Prowadzę działalność gospodarczą , nie jestem płatnikiem VAT, nie przekroczyłam jeszcze progu 150000tys.. Czy muszę zamiast rachunku wystawiać faktury dla osób podmiotowo zwolnionych z VAT. Jeżeli tak to czy należy zgłosić ten fakt w Urzędzie Skarbowym i kto ma to zgłaszać księgowa czy ja osobiście.
Zosia (83.8.*.*)
15 kwietnia 2014 o godzinie 18:06 #6
Mam pytanie gdzie w programie Symfonia Finanse i Księgowość 2013a. od tego roku rejestrować faktury od kontrahentów zwolnionych podmiotowo z vat na podst.art.113 ust.1?
edyta (80.52.*.*)
22 kwietnia 2014 o godzinie 14:59 #7
Jeżeli kontrahent zwolniony skorzysta ze swojego prawa i wystawi fakturę, to należy ją ująć w księgach i rejestrze VAT, dokładnie tak samo jak inne faktury. Różnica będzie jedynie w stawce VAT, zastosowanej na fakturze przez wystawcę.
Bogdan Zatorski
23 kwietnia 2014 o godzinie 13:23 #8
Problem polega na tym że kontrahent zwolniony podmiotowo z vat wystawił fakturę uproszczoną bez vat. Nie ma różnicy w stawce vat gdyż jest to faktura bez rybryki "stawka podatku vat".
edyta (80.52.*.*)
23 kwietnia 2014 o godzinie 14:07 #9
No tak, kontrahent zgodnie z rozporządzeniem mógł tak zrobić. W takiej sytuacji kwotę należności z faktury należy potraktować jako kwotę netto w rejestrze VAT naliczonego wybierając stawkę „zw”.
Bogdan Zatorski
23 kwietnia 2014 o godzinie 15:34 #10
-> Zosia
Zwolniony podatnik w zasadzie nie potrzebuje faktury, podatku naliczonego przecież nie odliczy. Zatem podatnik zwolniony podmiotowo może skorzystać ze zwolnienia od obowiązku wystawiania faktur i wystawić rachunek. Niestety, jeżeli nabywca niezależnie od tego czy zwolniony z VAT czy nie, zażąda faktury, to trzeba ją wystawić. Prawo do pozostania przy rachunku dla podatnika zwolnionego jest zapisane w ustawie, nie znalazłem w niej natomiast obowiązku zgłaszania wyboru metody dokumentowania sprzedaży.
Bogdan Zatorski
23 kwietnia 2014 o godzinie 16:44 #11
-> Edyto,
Podatnicy korzystający ze zwolnienia z podatku VAT mają obowiązek wystawić fakturę odbiorcy – za każdym razem, gdy otrzymają takie żądanie. Faktura taka powinna zawierać następujące dane: • data wystawienia, • numer kolejny, • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy, • nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, • miara i ilość (liczba) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług, • cena jednostkowa towaru lub usługi, • kwota należności ogółem. W programie FK do ewidencji takich dokumentów (zarówno w wersji 2013a jak i 2014) możemy użyć dokumentu o charakterze Rachunek uproszczony zakup.
Joanna Kałan
24 kwietnia 2014 o godzinie 08:59 #12
Pani Joanno właśnie o to mi chodziło gdzie fizycznie mam umieścić taką fakturę i też myślałam o zarejestrowaniu w dokumencie o charakterze Rachunek uproszczony zakup z tym że mam ten dokument stworzony i do tej pory rejestrowałam w nim tylko rachunki. W związku z tym zastanawiam się czy poprawnie będzie rejestrowanie w tym samym dokumencie rachunków i faktur od podmiotów zwolnionych na podst.art.113 czy utworzyć nowy dokument z uproszczonymi fakturami, analogiczny jak ten dot.rachunków?
edyta (80.52.*.*)
24 kwietnia 2014 o godzinie 11:01 #13
Wszystko zależy od tego jak dużo takich faktur Pani otrzymuje miesięcznie. Najlepiej utworzyć nowy dokument dedykowany to ewidencji faktur od podmiotów zwolnionych na podst.art.113.
Joanna Kałan
24 kwietnia 2014 o godzinie 12:38 #14
Na razie mam jedną taką fakturę ale przypuszczam że może być ich więcej od tego roku i dobrze byłoby chyba wyodrębnić je osobno a nie mieszać razem z rachunkami.
edyta (80.52.*.*)
24 kwietnia 2014 o godzinie 13:34 #15
Rozumiem, że jak klient nie zażąda faktury to nie mam obowiązku wystawić. To jak ewidencjonować sprzedaż? Nie mam obowiązku mieć kasę fiskalną, więc paragonu brak. Skąd księgowa będzie wiedzieć o mojej sprzedaży? Z góry dziękuję za pomoc
Dorota (77.255.*.*)
28 kwietnia 2014 o godzinie 21:49 #16
-> Dorota
To, że w niektórych przypadkach podatnik może skorzystać ze zwolnienia z obowiązku wystawienia faktury, absolutnie nie zwalnia z obowiązku dokumentowania sprzedaży. Sprzedaż dla osób fizycznych dokumentowana jest paragonem z kasy fiskalnej, a dla przedsiębiorcy jeżeli nie faktura to rachunek.
Bogdan Zatorski
29 kwietnia 2014 o godzinie 13:37 #17
Sprzedaż dla księgowości / biura rachunkowego dokumentujemy kopiami FV lub rachunków :D
Informer (87.204.*.*)
29 kwietnia 2014 o godzinie 14:53 #18
Czyli teraz już nie mogę wystawić dokumentu o nazwie rachunek tylko muszę fakturę. Jeżeli nie przekraczam 150 000 zł to co mam wpisać w uwagach przy zwolnieniu z VAT?
Kamil (178.183.*.*)
14 czerwca 2014 o godzinie 07:09 #19
Kamilu,
W uwagach należy podać podstawę zwolnienia. Pozdrawiamy, Joanna Kałan i Renata Kotecka
Joanna Kałan
16 czerwca 2014 o godzinie 09:14 #20
A gdzie znajdę UWAGI w Symfonia Start Faktura i Kasa?
Ola (79.184.*.*)
16 czerwca 2014 o godzinie 16:28 #21
Olu,
Najprostszy sposób - napisać w notatce do dokumentu. Po fachowe porady do Symfonii Start zapraszamy jednak do naszego e-sklepu: są w nim dostępne gotowe, niedrogie jednorazowe usługi wparcia, np. 15. minutowa pomoc telefoniczna. https://sklep.sage.com.pl/uslugi-sage/symfonia-start-pomoc-telefoniczna
Renata Kotecka
18 czerwca 2014 o godzinie 10:33 #22

Komentuj

Adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem (*).