0 komentarzy

Faktura na żądanie

Nowelizacja ustawy o VAT, która wejdzie w życie 1 stycznia 2014 r., precyzuje kwestie wystawiania faktur na żądanie nabywców. Przewidziany jest jeden okres, w jakim przedsiębiorcy będą mieli obowiązek wystawić fakturę, jeśli nabywca o nią poprosi.

Wchodząca w życie z dniem 1.I.2014 znowelizowana ustawa o podatku od towarów i usług, precyzuje przepisy regulujące kwestie obowiązku wystawiania faktur VAT na żądanie nabywców. Przedsiębiorca, na żądanie nabywcy, będzie zobowiązany wystawić fakturę, niezależnie od tego czy nabywcą będzie firma... czy osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej! Ustawa precyzuje okres, w jakim ten obowiązek będzie istniał – to 3 miesiące, liczone od końca miesiąca, w którym dokonano sprzedaży towaru lub usługi (a konkretniej: dostarczono towar, wykonano daną usługę lub otrzymano zapłatę w całości lub części).

Wg obecnie obowiązujących przepisów oraz różnych interpretacji Izb Skarbowych, podatnicy VAT zobowiązani są wystawiać faktury VAT na żądanie nabywców w różnych okresach:

  • 7 dni – jeśli nabywcą jest firma lub inny podmiot, dla którego sprzedaż powinna być dokumentowana fakturą VAT,
  • 3 miesiące – jeśli nabywcą jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej.

W obu powyższych przypadkach czas liczony jest od daty sprzedaży (wydania towaru lub wykonania usługi).

Faktura na żądanie od 2014 r. – do 90 dni po miesiącu sprzedaży


Od 1 stycznia w obu przypadkach okres ten zostanie ujednolicony i wynosić będzie 3 miesiące, ale będzie on liczony od ostatniego dnia miesiąca, w którym wydano towar, wykonano usługę lub uzyskano zapłatę.

Nowe przepisy ujęto w ustawie o podatku od towarów i usług (z dn. 11 marca 2004 r.) w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., w artykule 106b w ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3.

 

Podziel się:

Komentarze

Brak komentarzy. Wyraź swoją opinię jako pierwszy!

Komentuj

Adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem (*).