0 komentarzy

Będzie trudniej o zaświadczenia o niezaleganiu z podatkiem?

Według zapowiedzi Ministerstwa Finansów, wraz z nową Ordynacją Podatkową wprowadzone zostaną zmiany sposobu ustalania faktu niezalegania z podatkiem dochodowym przez podatnika. Ministerstwo chce, aby przy wydawaniu zaświadczeń brano pod uwagę odsetki od zaliczek niezapłaconych lub opłaconych po terminie.

 

Projekt jest na razie w fazie uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych, ale już teraz budzi wiele kontrowersji. Obecnie urzędy skarbowe do wydania zaświadczeń opierają się na fakcie złożenia przez podatnika deklaracji CIT lub PIT oraz dokonaniu przez niego zapłaty kwoty wykazanej w deklaracji. Nie rozpatrują natomiast terminów opłacenia zaliczek. Jeśli Ministerstwo zażąda, by w zaświadczeniach uwzględniać także odsetki od opóźnień w zapłacie podatku (Dz.U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.), formalnie spowoduje to duże komplikacje zarówno w pracy urzędów, jak i po stronie przedsiębiorców.
Przypomnijmy, że w 2007 roku zniesiono obowiązek składania miesięcznych deklaracji podatkowych (dotyczy to ustaw o podatku dochodowym od osób prawnych oraz od osób fizycznych), co oznacza, że urzędy nie mają możliwości szybkiej weryfikacji terminowości zapłaty zaliczek na podatek.
Jeśli przepisy w tym zakresie nie zmienią się, praktycznie rzecz biorąc do wydania zaświadczenia o niezaleganiu konieczna będzie kontrola urzędu w firmie ubiegającej się o taki dokument. W opinii urzędników i analityków rynku, byłby to absurd i rzecz technicznie niemożliwa do przeprowadzenia na pełną skalę. Urzędy wydają bowiem bardzo dużo zaświadczeń, na co mają 7 dni i ponoć już teraz ilość pracy uniemożliwiałaby przeprowadzanie dodatkowych kontroli, nawet u wybranych wnioskujących. Z drugiej strony trudno się spodziewać, by urzędnicy podpisywali i wydawali zaświadczenia bez upewnienia się co do zgodności ich treści ze stanem faktycznym.

Obecnie nie wiadomo, jak Ministerstwo zamierza technicznie wdrożyć nowe przepisy. Z pewnością oznaczają one dla urzędników więcej pracy. A dla przedsiębiorców? Jeśli zmiany wejdą w życie, oznaczać będą bezwzględną konieczność zapłaty zaliczek w terminie lub – jeśli będą opóźnienia w płatnościach – błyskawiczne uregulowanie należnych fiskusowi odsetek. 

 

Podziel się:

Komentarze

Brak komentarzy. Wyraź swoją opinię jako pierwszy!

Komentuj

Adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem (*).