Joanna Kałan

analityk biznesowy

Absolwenta Wydziału Finansów Akademii Leona Koźmińskiego. Specjalistka w dziedzinie rachunkowości podatkowej oraz zarządczej. Obecnie zajmuje się analizą zmian w oprogramowaniu finansowo-księgowym, opracowywaniem wymagań oraz założeń, dotyczących projektowanych funkcjonalności, a także dba o zachowanie zgodności oprogramowania z obowiązującymi przepisami prawnymi. Piastowała również stanowiska głównej księgowej oraz konsultanta/wdrożeniowca.

Ostatnie wpisy: