Bogdan Zatorski

ekspert konsultingu biznesowego

Absolwent Wydziału Finansów i Statystyki SGH oraz Akademii Leona Koźmińskiego. Specjalista w dziedzinie rachunkowości podatkowej, budżetowania, kontrolingu i rachunkowości zarządczej. Ma siedmioletnie doświadczenie na stanowisku kierownika produktów finansowo-księgowych Sage sp. z o.o. Piastował stanowiska dyrektora zarządzającego, dyrektora finansowego, analityka finansowego oraz trenera. Wspiera swą wiedzą i doświadczeniem zespoły konsultantów, analityków i wdrożeniowców Sage, badające potrzeby klientów a także poszukujące najlepszych rozwiązań, dopasowanych do indywidualnych wymagań właścicieli firm i użytkowników systemów IT.

Ostatnie wpisy: