Przedsiębiorca prowadzący własną działalność gospodarczą ma dwa sposoby rozliczania opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne. Warto o tym pamiętać w okresach, w których wykazywana jest strata lub minimalny zysk, ponieważ wybór sposobu ma wpływ na odliczenia podatkowe. ...

W swoim expose Premier Ewa Kopacz zapowiedziała specjalne ulgi w podatku dochodowym wspierające tworzenie przyzakładowych żłobków i przedszkoli. W odpowiedzi na złożoną przez Premier obietnicę, pod koniec marca Rząd opublikował projekt zmian w obu Ustawach o podatku dochodowym. ...

Nowelizacja prawa budowlanego może na powrót przywołać spory o podatki od budowli i urządzeń zlokalizowanych wewnątrz budynków. W połowie czerwca br. wejdzie w życie znowelizowane prawo budowlane. Jedną z wprowadzonych zmian jest nowa definicja obiektu budowlanego i budowli. ...